Comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria

Temàtiques: Gestió econòmicaEtiquetes:
Darrera actualització: 6 octubre 2021
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre gestió econòmica. Consulta la resta d’articles a ‘Gestió econòmica: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Les associacions, en cas de no estar obligades a presentar la declaració de l’Impost de Societats heu de portar almenys un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i despeses, així com realitzar una execució pressupostària. La resta, tal com estableix la llei, caldrà que porteu un llibre diari (consignant totes les operacions econòmiques relatives a l’activitat de l’entitat), un llibre d’inventaris (amb l’inventari inicial i final del tancament de l’exercici) i uns comptes anuals, compostos pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i una memòria econòmica. 

Els comptes anuals, són documents comptables que us ajudaran a portar un control més exhaustiu:

 • Balanç de situació: es tracta d’un document comptable que reflecteix la situació patrimonial de l’entitat en una data determinada.
 • Compte de pèrdues i guanys: posa de manifest el superàvit o dèficit que s’ha produït durant l’exercici econòmic.
 • Memòria econòmica: ofereix un aclariment major del balanç i del compte de pèrdues i guanys.

Aquests comptes anuals els formulen els membres de l’òrgan de govern de l’entitat, dins dels 6 mesos posteriors al tancament i han d’aprovar-se en Assemblea General.

Comptabilitat de doble partida

En el cas de les entitats que hagin de presentar l’Impost de Societats caldrà que portin una comptabilitat de doble partida. Per tant, les entitats obligades ja no poden portar la comptabilitat seguint el criteri de caixa. A més, cal tenir un sistema per portar aquesta comptabilitat per partida doble que permeti distingir les rendes exemptes i no exemptes. En el cas de les entitats d’àmbit català s’ha d’utilitzar el Pla General de Comptabilitat de les associacions i fundacions de Catalunya (Decret 259/2008).

En aquest sentit, és molt important que tinguem el suport documental de tots els moviments econòmics (rebuts, factures, nòmines…).

Per portar totes aquestes gestions teniu l’opció de contractar el servei d’una gestoria perquè us ajudi amb la gestió dels temes comptables i fiscals de la vostra entitat. Des del CRAJ disposem d’un recull de gestories especialitzades en el tercer sector, si t’interessa, no dubtis en sol·licitar-lo!

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.