Gestió econòmica: tot el que cal saber

Temàtiques: Gestió econòmicaEtiquetes:
Darrera actualització: 16 juliol 2021
Temps de lectura: 3 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Els recursos econòmics acostumen a ser bàsics per desenvolupar el projectes d’una entitat. I, per tant, la gestió econòmica és un dels reptes amb el qual es troben diàriament les associacions juvenils, entesa com l’eina que permet conèixer, planificar i portar el control dels recursos econòmics de l’associació per prendre les decisions correctes. D’altra banda, la gestió econòmica ajuda a complir amb les obligacions legals pertinents.

La gestió econòmica inclou el següent cicle de tasques

 • Anàlisi: ser conscients de les necessitats i els recursos de l’associació i debatre quin model de gestió es vol tenir.
 • Planificació: preveure i organitzar els recursos per tirar endavant la planificació de l’associació de la manera més realista i ajustada al moment que viu l’entitat.
 • Implementació: portar al dia l’activitat econòmica de l’entitat i fer una bona gestió de la documentació econòmica.
 • Seguiment: anar revisant el plantejament inicial i els moviments econòmics de l’entitat.
 • Avaluació: millorar els aspectes que s’hagin desviat de la planificació econòmica i avaluar la gestió que s’ha fet.

Tot això us facilitarà molt la tasca que a vegades sembla tan complexa per membres d’associacions que no són expertes en la matèria. Caldrà, també, mantenir una metodologia de treball constant, ordenada, coherent i que desperti l’interès i la participació de totes les membres de l’associació per saber què està passant dintre de les tresoreries!

Obligacions econòmiques

 • Pressupost: relació de les despeses i ingressos que hi ha previstes en una associació o col·lectiu durant un any (o curs). També es pot elaborar un pressupost de tresoreria. Us ajudarà a preveure les dates concretes en què s’haurien de realitzar els moviments monetaris de l’entitat i evitar així problemes de liquiditat.
 • Facturació: les factures justifiquen les transaccions econòmiques que s’han realitzat en l’activitat de l’associació com a document formal de caràcter mercantil que indica una compravenda d’un bé o servei.
 • Llei de transparència: aquesta llei té per objecte facilitar a la ciutadania el coneixement de les actuacions de les administracions públiques així com el control i la transparència del destí dels diners públics, dotant de claredat tot allò que es fa des de les associacions.

Equip o comissió responsable de la gestió econòmica

Una de les millors maneres de gestionar la tresoreria és tenir un equip o comissió que s’encarregui de fer el control i el seguiment anual de les tasques i les obligacions econòmiques. Aquest equip és el responsable d’informar a les membres de l’entitat de quin és l’estat econòmic de l’entitat i donar suport a l’hora de prendre les decisions amb la resta de l’equip. Les tasques de tresoreria s’han d’aprendre i portar al dia i per tant, és important ser més d’una persona i tenir en compte el relleu de l’equip. És una bona pràctica elaborar un document o protocol sobre com és la gestió econòmica de la vostra entitat per futures membres a la comissió.

Per últim, per tenir una bona gestió de les tasques del dia a dia us recomanem tenir una carpeta digital compartida amb tota la junta que inclogui tota la documentació econòmica. A més de tenir un document amb totes les dades bancàries actualitzades de les sòcies (si s’escau) i un cronograma anual amb les tasques que haureu d’anar fent a mesura que avança l’any o curs.

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.