Plantilla de pressupost a l’entitat

Temàtiques: Gestió econòmicaEtiquetes:
Darrera actualització: 27 març 2020
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Per tal de portar una bona gestió de l’activitat i de l’entitat, són necessaris els càlculs econòmics d’aquesta, que es concreten en l’elaboració del pressupost.

El pressupost es defineix com la relació de despeses i d’ingressos que hi ha previstes en una associació o col·lectiu, en altres paraules, fer un pressupost és simplement seure a planejar el que vols fer en el futur i expressar-ho en diners. Com a pas previ a l’elaboració del pressupost, caldrà planificar i definir els objectius i accions que l’entitat durà a terme durant aquell any per així poder establir quines despeses i ingressos es preveuen per assolir-los.  A més, caldrà aprovar-lo a l’Assemblea General Ordinària de l’entitat.

En definitiva, l’estructura del pressupost permet fer un sumatori de totes les despeses que es preveuen tenir i veure en l’apartat d’ingressos si aquests aconsegueixen cobrir-les, de manera que el resultat final del pressupost quedi en zero. Caldrà també comptar amb la partida “d’altres” a despeses, per tal de cobrir possibles pagaments que no s’hagin contemplat o que puguin sorgir inesperadament.

Pel que fa a les partides us proposem un llistat de possibles noms, agafant de referència les partides que es fan servir a les memòries econòmiques de les subvencions de l’Ajuntament per facilitar després la tasca de justificació de projectes.

Consulta i descàrrega de la plantilla

Com es fa servir la plantilla?

La plantilla està disponible en diferents formats: dos formats descarregables que us podeu baixar per treballar des del vostre ordinador i un format Drive que haureu de duplicar per poder treballar-hi en línia.

A més, tingueu en compte la següent llegenda:

  • Text en vermell: tot allò que heu de modificar o omplir.
  • Comentaris al marge: recomanacions, explicacions o aclariments per facilitar la comprensió de la plantilla.

Altres recursos d’interès

Per a més informació

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.