Plantilla de rebut de pagament

Temàtiques: Gestió econòmicaEtiquetes:
Darrera actualització: 29 desembre 2022
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

A continuació teniu una proposta de plantilla d’un rebut. El rebut és el document que acredita que s’ha efectuat realment el pagament del lliurament de béns o prestació de serveis. Aquest document és emès per la persona física o jurídica que rep/cobra els diners, sigui en efectiu, transferència bancària o altres formes de pagament, i és lliurat com a justificant a la persona física o jurídica que ha pagat.

El rebut ha de contenir les dades identificatives pròpies del rebut, del qui presta, i del qui el rep, de la quantitat de diners i el concepte pel qual es fa el pagament. També ha d’anar segellat i signat, però pot ser vàlid un rebut només segellat per l’entitat o només signat per la persona que lliura el rebut.

La diferència entre una factura i un rebut és que la factura és el document formal de caràcter mercantil que indica una compravenda d’un bé o servei i, a més, inclou tota la informació de l’operació. Mentre que el rebut és el document que la persona que presta el bé o servei lliura al comprador/a quan fa efectiu el pagament, i que serveix per acreditar i assegurar que s’ha fet el pagament. El rebut, doncs, no és un document vàlid a efectes fiscals.

En el cas de la justificació d’una subvenció, juntament amb la seva justificació econòmica, es presenten les factures i els rebuts originals com a justificant de pagament. Aquest justificant pot ser en format rebut com el que us mostrem seguidament o en forma de resguard d’ingrés bancari o transferència. També s’accepta quelcom on quedi clar que la factura ha estat pagada (segell i signatura del venedor/venedora).

Consulta i descàrrega de la plantilla

Com es fa servir la plantilla?

La plantilla està disponible en diferents formats: dos formats descarregables que us podeu baixar per treballar des del vostre ordinador i un format Drive que haureu de duplicar per poder treballar-hi en línia.

A més, tingueu en compte la següent llegenda:

  • Text en vermell: tot allò que heu de modificar o omplir.
  • Comentaris al marge: recomanacions, explicacions o aclariments per facilitar la comprensió de la plantilla.

Altres recursos d’interès

Per a més informació

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.