Associació o col·lectiu? Tràmits per constituir una associació

Temàtiques: Creació d'entitatsEtiquetes:
Darrera actualització: 4 març 2021
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre creació d’entitats. Consulta la resta d’articles a ‘Volem crear una associació: què hem de tenir en compte?‘ (CRAJ).

Un cop heu reflexionat col·lectivament i us heu plantejat una sèrie d’aspectes inicials, és el moment de decidir si voleu crear una associació o no i també de decidir si caldrà disposar d’un NIF (Número d’Identificació Fiscal), tot i que això sempre es pot tramitar més endavant.

OPCIÓ 1: Seguir sent un col·lectiu

Podeu decidir que, de moment, us quedeu tal i com esteu: com un col·lectiu autoorganitzat de persones amb un interès comú, que duen a terme activitats basades en aquest interès o finalitat comuna.

Si sou un grup que encara no es coneix gaire aquesta opció us pot servir per començar a treballar i veure com funcioneu plegades. També podeu decidir quedar-vos com a col·lectiu per altres motius: polítics, per la pròpia activitat, per no entrar en temes jurídics ni burocràtics… o simplement perquè podeu seguir fent la vostra activitat com a col·lectiu de persones.

Cal tenir en compte, per això, que en un col·lectiu no inscrit en el Registre, els administradors de l’entitat responen personalment pels danys ocasionats pel col·lectiu. Per tant, la inscripció no només atorga publicitat davant de tercers sinó que és un mecanisme de protecció del patrimoni personal de les associades de l’entitat.

OPCIÓ 2: Integrar-se a una associació existent

Una altra opció és integrar-se dins d’una associació ja existent, que permeti desenvolupar les vostres activitats sense haver de crear una altra entitat. En aquest cas haureu de valorar l’encaix, el grau d’autonomia que tindríeu i tenir en compte les responsabilitats i obligacions legals que implica.

OPCIÓ 3: Crear una associació

Si teniu clar que voleu crear una associació, a continuació us fem un resum dels passos i del que cal tenir en compte:

Inscripció al Registre d’Associacions del Departament de Justícia

La inscripció al Registre comporta uns drets però també unes obligacions! Significarà que esteu formalment constituïdes. Això comporta:

  • Dotar l’entitat d’un nom i una experiència amb exclusivitat.
  • Poder demostrar la personalitat jurídica d’aquesta davant de persones físiques, empreses o de l’administració pública.
  • Que l’entitat respongui de les obligacions concretes amb terceres persones (seguretat jurídica)
  • Facilita les relacions de col·laboració, prestació de serveis, contractació, obtenció d’ajuts i subvencions.
  • Poder registrar, si ho necessiteu, un NIF propi de l’entitat.
  • Haver de complir amb una sèrie d’obligacions legals

El tràmit d’inscripció al Registre es fa telemàticament a través d’una sol·licitud i adjuntant la següent documentació:

  • Estatuts: datats i signats a cada pàgina per totes les sòcies fundadores o, com a mínim, per presidència i secretaria (aquest és el model general, aquí el model juvenil).
  • Acta fundacional: signada per totes les sòcies fundadores. Ha de coincidir la data amb els estatuts.
  • Document amb les fotocòpies dels DNI, NIE, passaports o permisos de residència de totes les sòcies fundadores.

Podeu consultar tota la informació sobre el tràmit en el següent article: Registre d’associacions del Departament de Justícia (CRAJ).

Obtenció del NIF a Hisenda

Com dèiem, un cop inscrita l’associació al Registre d’associacions ja podeu tramitar el NIF propi de l’entitat, és a dir, donar-vos d’alta al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda. Aquest tràmit serà indispensable en cas que es vulgui obrir un compte bancari, contractar personal, demanar subvencions, emetre o rebre factures, entre d’altres. En tot cas, el pas previ i necessari és estar inscrit al registre d’Associacions.

Quan us disposeu a donar-vos d’alta, cal que tingueu clar a què us ateneu i quines són les obligacions que se’n deriven. En demanar el NIF ja estareu en disposició de complir les obligacions tributàries pertinents, com ara donar-se d’alta dels impostos o demanar-ne l’exempció.

Hi ha 2 opcions per obtenir el NIF, presencialment o telemàticament, tot i que és preferible optar pel tràmit telemàtic. En ambdues opcions la documentació a aportar és:

  • La resolució favorable d’inscripció al Registre d’associacions
  • Original i còpia dels Estatuts
  • Original i còpia de l’Acta fundacional
  • Original i còpia del DNI/NIF de la representant legal de l’entitat (presidència)
  • La declaració censal (model 036). Consulteu com emplenar-lo per primera vegada.

Podeu consultar tota la informació sobre el tràmit en el següent article: Obtenció del NIF a Hisenda.

Obtenció del certificat digital de la FNMT

Actualment, per fer qualsevol tràmit és necessari disposar d’un certificat digital: per sol·licitar subvencions, tràmits del Registre d’associacions, amb Hisenda, Seguretat Social, etc.

El certificat de representant de persona jurídica que expedeix la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) és el certificat més usat entre l’associacionisme, ja que és el més econòmic (14 €) i ens permet fer tràmits amb Hisenda i amb la resta d’administracions i organismes, a més de signar electrònicament documents. L’obtenció del certificat implicarà fer la sol·licitud per internet, paral·lelament fer un tràmit amb el Registre d’associacions i finalment entregar certa documentació a una oficina de correus. A més, aquest certificat s’haurà d’anar renovant cada dos anys.

En aquest article resumim els passos per obtenir-lo: Com obtenir el certificat digital de representant de persona jurídica de la FNMT (CRAJ).

Altres tràmits i obligacions legals

  • Obrir un compte bancari. Un cop esteu inscrites al Registre d’associacions i disposeu de NIF definitiu, podeu obrir un compte bancari de l’associació. Als estatuts haureu hagut de posar qui de la Junta Directiva està autoritzat a operar i obrir comptes bancaris. Per exemple, el càrrec de tresoreria, el càrrec de presidència o qualsevol càrrec de la Junta Directiva indistintament. Si no és així, el banc us demanarà un certificat de l’associació que ho especifiqui, a més de tota la documentació de l’associació. Nosaltres us recomanem la Banca Ètica. Aquí teniu tota la informació sobre les entitats financeres ètiques: BancaÈtica.cat
  • Recordeu de complir amb totes les obligacions legals que pertoquin: obligacions registrals, documentals, derivades de la gestió de persones, en funció del tipus d’activitat i obligacions econòmiques.

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu un assessorament gratuït escrivint-nos a info@crajbcn.cat, trucant-nos al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp al 652 87 81 22.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.