Model 036: com demanar el NIF de l’associació per primer cop?

Darrera actualització: 17 març 2022
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre creació d’entitats. Consulta la resta d’articles a ‘Creació d’una associació: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Per començar a desenvolupar l’activitat econòmica legalment, tota associació ha de donar-se d’alta al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda, és a dir, sol·licitar el Número d’Identificació Fiscal (NIF). Podeu consultar el procediment, els tràmits i la documentació necessària a l’article ‘Obtenció del NIF de l’associació a Hisenda’ (CRAJ).

En canvi, en el present article ens centrarem en com emplenar el Model 036, la declaració censal, document necessari per demanar el NIF de l’associació.

Opcions per presentar el Model 036

El Model 036 o Declaració censal és el model que cal utilitzar per comunicar a l’Agència Tributària qualsevol alta, baixa o modificació en la situació de l’entitat amb relació a l’àmbit fiscal i/o tributari. En aquest enllaç podeu consultar els tràmits del Model 036.

En el nostre cas ens interessen les següents opcions:

 • Model 036. Sol·licitud d’assignació de NIF d’entitat – no presencial: opció sorgida arrel de l’estat d’alarma per no haver d’anar presencialment a Hisenda. El presentador de la sol·licitud, que podrà ser qualsevol persona, haurà de disposar d’un NIF donat d’alta al Cens d’Obligats Tributaris i identificar-se amb el certificat electrònic reconegut.
  En el tràmit s’adjunta el Model 036 obtingut en PDF i la resta de documentació necessària. Aquí Hisenda relata el tràmit pas a pas. Amb aquest tràmit es pot demanar tant el NIF provisional com el NIF definitiu.
 • Model 036. Emplenament i presentació telemàtica: Només serveix per demanar el NIF definitiu, caldrà seguir aquests passos, i sempre un cop es disposi de la resolució favorable d’inscripció al Registre. Serà necessari disposar d’alguna de les següents opcions:
  • Certificat digital personal
  • DNI electrònic i lector de DNIs
  • Estar registrat prèviament a Cl@ve PIN

Introducció al Model 036

El model 036 consta de diverses pàgines. A la primera, sempre s’indicarà el motiu o motius per la presentació marcant la casella o caselles corresponents. En el nostre cas marcarem la casella 110: “Solicitud de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.)”. El propi model ens adreçarà a les pàgines que cal emplenar (en algunes d’elles i segons l’entitat veureu que tampoc heu d’anotar-hi res). La resta de pàgines no s’hauran d’emplenar, i quan es generi el pdf, només sortiran les pàgines que continguin informació. Tinguem en compte els diferents casos en què us podeu trobar:

 • Si esteu sol·licitant el NIF provisional, és a dir que encara no teniu la resolució favorable d’inscripció al Registre d’Associacions del Departament de Justícia, i no feu activitat econòmica, haureu d’emplenar només les pàgines 1, 2B, 3, i 8. 
 • Si a la vostra associació feu activitat econòmica, haureu d’omplir també alguna pàgina addicional, com a la pàgina 4 el tipus d’activitat econòmica, la pàgina 5 referent a la declaració de l’IVA, o la pàgina 7 si heu de retenir a treballadors/es (Model 111). La pàgina 6 la part d’IRPF la deixarem sempre en blanc, ja que és només a nivell de persona física. Si teniu dubtes podeu consultar l’article ‘La fiscalitat a les associacions: informació bàsica’ (CRAJ).
 • Si voleu sol·licitar el NIF definitiu directament (perquè ja teniu la resolució d’inscripció al Registre) es realitza mitjançant la presentació electrònica del model 036 a través del tràmit: Model 036. Emplenament i presentació telemàtica. També es pot amb el mateix tràmit que el provisional: Model 036. Sol·licitud d’assignació de NIF d’entitat – no presencial.
  A més de les pàgines comentades anteriorment haureu d’omplir la part de la pàgina 6 sobre l’Impost de Societats.
  Si no feu activitat econòmica i no teniu ingressos anuals superiors a 75.000 €, no teniu obligació de declarar i podeu marcar l’alta d’entitat exempta a la casella 622 i la 625 (art. 9.3 Llei IS) i posar la data. Si feu activitat econòmica, esteu obligats a declarar: marqueu l’alta a la casella 620, poseu la data, i també la data de tancament del proper exercici econòmic (caselles 640 i 641). Us recomanem, abans d’omplir aquest apartat, llegir el nostre article sobre l’Impost de Societats.
 • En cas que ja tingueu el NIF provisional i estigueu demanant el definitiu, simplement haureu d’omplir a la pàgina 1 les caselles 101 i 102, marcar la casella 120 i la 133, lloc, data i firma; a la pàgina 2B posar la data d’inscripció al registre d’associacions (casella B10); i omplir la part de la pàgina 6 corresponent a l’Impost de Societats. Pel que fa a la casella 135 i l’apartat 8 de la pàgina 6, només és per aquelles entitats que es volen acollir al règim fiscal especial de la Llei 49/2002, coneguda com la llei de mecenatge. Podeu consultar els requisits i beneficis a l’article anterior, relacionats amb la deducció de les donacions.

Si voleu saber com emplenar cada pàgina en detall i com generar el Model 036 un cop emplenades, seguiu llegint aquest document:

 Model 036: com emplenar-lo

Si teniu dubtes en l’emplenament del Model 036, podeu trucar al telèfon d’Informació Tributària Bàsica: +34 901 33 55 33 / +34 915 548 770.

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.