Obtenció del NIF de l’associació a Hisenda

Darrera actualització: 7 març 2023
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre creació d’entitats. Consulta la resta d’articles a ‘Creació d’una associació: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Per començar a desenvolupar activitat econòmica legalment, tota associació ha de donar-se d’alta al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda, és a dir, sol·licitar el Número d’Identificació Fiscal (NIF).

El Número d’Identificació Fiscal és un equivalent al DNI per a associacions i és necessari per obrir un compte bancari, contractar treballadores, demanar subvencions, emetre o rebre factures i en definitiva, per dur a terme qualsevol gestió administrativa amb tercers. Es pot sol·licitar just quan ja s’ha entregat tota la documentació per a l’inscripció de l’associació al Registre d’Associacions, i en aquest cas s’obté el NIF provisional.

Hi ha 2 opcions per obtenir el NIF, presencialment o telemàticament, tot i que és preferible optar pel tràmit telemàtic.

Documentació a aportar

 • La resolució favorable d’inscripció al Registre d’associacions (o acusament de rebuda del tràmit, pel NIF Provisional).
 • Còpia dels Estatuts signats (i original en cas del tràmit presencial).
 • Còpia de l’Acta fundacional (i original en cas del tràmit presencial).
 • Còpia del DNI/NIF de la representant legal (presidència) de l’entitat (i original en cas del tràmit presencial).
 • Declaració censal (model 036) que es pot trobar al web de l’Agència Tributària. Mitjançant aquest model, les associacions comuniquen a Hisenda qualsevol alta o modificació de les seves dades, informen de les activitats que realitzen i informen dels impostos als quals estan sotmesos.
  Per saber com emplenar-lo per primer cop, llegiu l’article:
Model 036: com emplenar-lo

Obtenció del NIF presencialment

 • Ha de fer la sol·licitud el representant legal de l’associació (normalment la presidència).
 • En aquest enllaç (Cita Prèvia Hisenda) es demana cita prèvia com a particular, posant el NIF/NIE i el nom i cognoms de la presidència. Després cal seleccionar el tràmit “Gestió censal, cl@ve PIN i acreditació certificat digital” i dins clicar l’opció “036/037. IAE. NIF i canvi de domicili.”
 • Caldrà aportar tota la documentació abans esmentada, degudament signada i impresa. El model 036 s’obté a través de l’opció Model 036. Emplenament, validació i obtenció en PDF per a la seva impressió. Un cop omplert i validat, es crea el document pdf, que s’ha d’imprimir i signar pel representant de l’associació.
 • Es pot sol·licitar el NIF provisional si encara no es disposa de la confirmació d’inscripció al Registre d’associacions, amb l’acusament de rebuda del tràmit d’inscripció en procés.
 • El NIF definitiu només es pot demanar un cop es disposa de la resolució favorable d’inscripció al Registre.

Obtenció del NIF telemàticament

 • Arran de l’estat d’alarma, l’Agència Tributària crea un mecanisme per obtenir el NIF de les associacions de forma telemàtica, possibilitant que qualsevol persona pugui presentar la sol·licitud (i no exclusivament la presidència).
 • Es necessita la mateixa documentació, escanejada i en format pdf. El model 036 també s’obté a través de l’opció Model 036. Emplenament, validació i obtenció en PDF per a la seva impressió. Un cop omplert i validat, es crea el document pdf, que s’ha d’imprimir, signar pel representant, i escanejar (o signar digitalment).
 • Pel que fa a la sol·licitud del NIF provisional, caldrà fer-ho a través d’aquest enllaç: Sol·licitud d’assignació de NIF d’entitat – no presencial, adjuntant el model 036 i la resta de documentació. El presentador de la sol·licitud, que podrà ser qualsevol persona, haurà de disposar d’un NIF donat d’alta al Cens d’Obligats Tributaris i identificar-se amb el certificat electrònic reconegut.
 • Pel que fa a la sol·licitud del NIF definitiu, caldrà disposar de la Resolució favorable d’inscripció al Registre, i acabar de completar el Model 036 amb la informació sobre l’Impost de Societats i l’alta d’altres impostos, si escau. Es presenta a través del següent enllaç: Model 036. Emplenament i presentació telemàtica.
  Caldrà seguir aquests passos, i sempre un cop es disposi de la resolució favorable d’inscripció al Registre. Serà necessari disposar d’alguna de les següents opcions:

  • Certificat digital personal
  • DNI electrònic i lector de DNIs
  • Estar registrat prèviament a Cl@ve PIN

Altres consideracions

És recomanable primer demanar l’assignació de NIF, obtenint així el NIF provisional, i un cop el Departament de Justícia resol favorablement la inscripció al Registre d’Associacions, sol·licitar el NIF definitiu, disposant de NIF provisional. Aquest seguirà mantenint el mateix número.

Què passa si al cap dels anys hem perdut el NIF? Podem obtenir una còpia? Sí! Podem aconseguir un duplicat del NIF, sol·licitant-ho directament des del tràmit Obtenció de nova targeta acreditativa del NIF, que es troba al llistat de tràmits dels “Models 036 i 037“. L’accés requereix identificació amb certificat o DNI electrònic o amb Cl@ve PIN del titular. En aquest enllaç podeu consultar el pas a pas de com sol·licitar-ho: Duplicat NIF

Quan us disposeu a donar-vos d’alta, cal que tingueu clar a què us ateneu i quines són les obligacions que se’n deriven. En demanar el NIF ja estareu en disposició de complir les obligacions tributàries pertinents com ara donar-se d’alta dels impostos o demanar l’exempció. El nostre consell és que us informeu dels impostos i sobre com omplir el Model 036 abans d’assistir a la Delegació d’Hisenda. Si us cal un servei extern per a delegar la gestió de la fiscalitat, podeu consultar el nostre recurs: Gestories i serveis d’assessoraments externs (CRAJ)

Us recomanem consultar l’article ‘La fiscalitat a les associacions: informació bàsica’ (CRAJ). I si voleu seguir construint la vostra associació, caldrà que us informeu sobre com obtenir el certificat digital.

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.