Obligacions legals de les associacions: tot el que cal saber

Temàtiques: LegalitatEtiquetes: ,
Darrera actualització: 7 juny 2022
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Estar formalment constituïdes com a associació comporta uns drets però també una sèrie d’obligacions legals. En el següent article us fem un breu resum de totes les obligacions que cal complir!

En tota associació existeixen dos òrgans de caràcter obligatori, l’Assemblea General i la Junta Directiva. L’òrgan sobirà de les associacions és l’Assemblea General, i la Junta Directiva és qui representa i administra l’associació, i per tant, l’encarregada de portar al dia totes les obligacions legals de l’associació.

Obligacions registrals

Les obligacions registrals estan destinades a fer oficial i pública la informació de l’associació.

 • Registre d’Associacions del Departament de Justícia: l’associació cal que estigui inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia o qualsevol altre registre que atorgui personalitat jurídica. Caldrà notificar al Registre d’associacions qualsevol canvi a l’associació com per exemple, el canvi de Junta Directiva o de domicili.
 • Declaració censal d’Hisenda: per tenir moviments econòmics haureu de tramitar el NIF propi de l’entitat, és a dir, donar-vos d’alta al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda. També caldrà notificar a Hisenda qualsevol modificació de les dades censals de l’associació.
 • Censos d’entitats: les associacions poden inscriure’s a diversos censos d’entitats. No és una obligació legal, encara que en algun cas pot ser un requisit per sol·licitar certes subvencions. Si s’està inscrit en algun, caldrà comunicar els canvis en les dades de l’associació de la mateixa manera que es fa al Registre d’Associacions.

Per saber-ne més, llegiu l’article ‘Obligacions registrals de les associacions‘ (CRAJ)

Obligacions documentals

Les obligacions documentals estan relacionades amb el funcionament intern de l’entitat, com a garantia de l’efectivitat dels drets de les sòcies de l’entitat.

 • Llibre d’actes: com associació heu de tenir les actes de totes les reunions de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals. 
 • Llibre de sòcies: com associació heu de portar un registre on hi hagi les dades de contacte de les persones sòcies.
 • Llibre de caixa: com a associació heu de portar un control de les entrades i sortides de diners, tan en efectiu com dels moviments bancaris. A més, pot anar acompanyat d’un control pressupostari, per veure com evoluciona el pressupost marcat i les despeses i els ingressos reals. Aquest control us donarà una execució pressupostària com a resultat.

Tots els llibres han d’estar a disposició de les sòcies en qualsevol moment!

 • Estatuts i Acta fundacional: recordeu que quan una entitat es formalitza legalment ha de tenir uns estatuts i una acta fundacional. Els estatuts també han d’estar disponibles per a qualsevol persona associada. 

Per saber-ne més, llegiu l’article ‘Obligacions documentals de les associacions’ (CRAJ)

Obligacions legals derivades de la gestió de persones

 • Assegurances: esteu obligades per llei a cobrir diferents riscos mitjançant la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil. En l’article ‘Assegurances per associacions’ (CRAJ) podeu consultar tipus d’assegurances, l’obligatorietat d’aquestes i companyies i entitats que ofereixen pòlisses.
 • Drets d’imatge: és important demanar a les persones que fotografieu que us cedeixin el seu dret d’imatge, ja que l’entitat es fa responsable d’allò que en faci difusió. Aquesta cessió s’ha de realitzar sempre a través d’un document en el qual la persona fotografiada ha donat el seu consentiment per utilitzar la seva imatge. Podeu aprofundir en la normativa amb l’article ‘Drets d’imatge a l’entitat’ (CRAJ), i en aquesta plantilla trobareu la informació necessària per poder elaborar documents per la cessió de drets d’imatge a les vostres associacions, tant per persones menors d’edat com majors.
 • Reglament General de Protecció de Dades: la normativa obliga a totes les associacions que treballen amb dades personals a tenir-ne una especial cura, ja que les dades no són de qui les gestionen sinó de les persones titulars. Trobareu tota la informació necessària sobre aquesta temàtica a l’article ‘Protecció de dades’ (CRAJ).
 • Llei del voluntariat: la llei del voluntariat distingeix les entitats de base associativa on totes les persones voluntàries són sòcies, de les entitats que tenen voluntariat no sòcies a l’entitat. Segons aquesta característica caldrà complir o no amb la llei. Tot seguit us facilitem més informació a l’article ‘Llei del voluntariat: com afecta les entitats i les voluntàries’ (CRAJ).
 • Contractació de personal a l’entitat: caldrà complir la normativa laboral vigent, així com les obligacions fiscals que se’n deriven. Article disponible properament.
 • Si feu activitats amb menors heu de tenir en regla els Certificats de Delicte de Naturalesa Sexual (DNS). Podeu consultar com obtenir-lo en el següent article: Com obtenir el certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual’ (CRAJ).

Obligacions en funció del tipus d’activitat

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.