Plantilla d’estatuts d’una associació juvenil

Darrera actualització: 28 desembre 2022
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

A continuació teniu el model d’estatuts d’associació juvenil que facilita el Departament de Justícia. És un arxiu editable que cal adaptar a la vostra associació. No ens serveix de res copiar els estatuts d’una entitat que coneguem ni tampoc copiar literalment aquest model d’estatuts. És fonamental treballar i discutir aquest document amb totes les sòcies fundadores, que no deixen de ser les regles per les quals ens volem regir, per tal de redactar-lo al final d’aquest procés.

És important fer servir el model proporcionat, que està adaptat a la normativa actual, i evitar usar com a model estatuts d’altres entitats que pot ser que no continguin els canvis introduïts per la Llei 4/2008. Tot i que a partir del 2013, obligatòriament totes les associacions juvenils haurien hagut d’adaptar els seus estatuts a la Llei. El model actual d’estatuts també contempla la celebració d’assemblees Generals o de la Junta Directiva per videoconferència, o la presa d’acords sense reunió de manera excepcional.

Una associació juvenil és aquella que està liderada i/o adreçada a l’interès comú dels i les joves. A nivell de constitució, les associacions juvenils tenen dues característiques que les diferencien de les associacions genèriques:

 • El seu nom conté la paraula “juvenil”, “de joves”, “joventut” o similars.
 • Als estatuts es fixa que en són membres de ple dret els i les joves amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys. Tot i això, també hi poden pertànyer, amb veu però sense vot, les persones menors de 14 d’anys i majors de 30. Aquestes no podran formar part de la Junta Directiva.

En la sol·licitud d’inscripció de la constitució d’una associació, caldrà adjuntar els estatuts, l’acta fundacional i la fotocòpia dels DNIs/NIEs dels membres de la Junta Directiva. Posteriorment fer el pagament de la taxa corresponent. Aquí el tràmit en línia: Constitució d’una associació.

Consulta i descàrrega de la plantilla

Com es fa servir la plantilla?

La plantilla està disponible en diferents formats: dos formats descarregables que us podeu baixar per treballar des del vostre ordinador i un format Drive que haureu de duplicar per poder treballar-hi en línia.

A més, tingueu en compte:

 • Espais en blanc: tot allò que heu de modificar o omplir.
 • Comentaris a peu de pàgina: recomanacions, explicacions o aclariments per facilitar la comprensió de la plantilla.

Altres recursos d’interès

Per a més informació

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.