3 certificats digitals que poden ser útils per a les associacions

Darrera actualització: 7 març 2021
Temps de lectura: 3 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre creació d’entitats. Consulta la resta d’articles a ‘Creació d’una associació: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

El certificat digital és un document digital mitjançant el qual un tercer confiable (una autoritat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d’un subjecte o entitat i una clau pública, dit en altres paraules, és un mecanisme per assegurar la identitat de la persona que firma el document electrònic.

Funcions del Certificat digital

  • Firmar electrònicament documents (en format digital), amb plena validesa jurídica.
  • Identificar-se de forma fefaent al realitzar alguna gestió o tràmit a través d’algun programari web. El certificat digital és la identitat a Internet.

Així doncs, resulta una eina indispensable per a les entitats, ja que qualsevol servei de tramitació amb l’Agència Tributària, amb Seguretat Social, o a totes les associacions que els calgui realitzar tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o algun organisme de l’Estat, els és imprescindible disposar d’un certificat digital per a poder-ho fer. També és necessari per presentar factures electròniques.

Certificats que us poden ser d’utilitat

A Espanya existeixen diversos ens que expedeixen aquest tipus de certificats. Per triar quin d’ells us pot anar millor us heu de basar en quins tràmits associatius fareu: esteu donats d’alta d’activitat econòmica a Hisenda i feu declaracions d’impostos i altres tràmits? Demaneu subvencions a l’Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya? No demaneu cap subvenció? A continuació us resumim 3 mecanismes d’identificació i signatura electrònica:

1. idCAT Mòbil

No és un certificat digital, sinó un mecanisme d’identificació i signatura electrònica en què s’envia una contrasenya d’un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res), però no permet signar electrònicament documents ni fer tràmits amb Hisenda. Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents: ser major de 16 anys, acreditar la personalitat mitjançant un dels documents reconeguts i informar obligatòriament d’una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte.

Es pot obtenir fàcilment per internet acreditant la teva identitat amb el número i la data de caducitat del DNI o de la TIE, la data de naixement i el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut. Alguns avantatges que té és que no cal recordar cap contrasenya ni PIN, no requereix la instal·lació de cap tipus de programari, és un sistema segur, no caduca pel transcurs del temps i és gratuït. Aquí teniu més informació sobre l’idCAT Mòbil, i aquí podeu realitzar el tràmit d’obtenció.

2. idCAT Certificat

Identificador digital per a persones físiques que, en alguns tràmits i convocatòries de subvencions permet la representació de persones jurídiques. És a dir, la presidència de l’associació ha d’obtenir el seu IdCAT a nivell personal, i com representa l’associació pot fer tràmits en nom d’aquesta. Bàsicament permet fer tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona, amb la Generalitat i amb alguns organismes estatals. També permet signar documents amb totes les garanties, però no permet fer tràmits amb Hisenda.

És gratuït i té una durada de 4 anys. Seguidament us facilitem l’enllaç per sol·licitar l’IDCat i un vídeo explicatiu (“Sol·licitud de l’IDCat des de casa”) per facilitar la seva instal·lació. L’obtenció és senzilla però requereix en un dels passos anar presencialment a qualsevol entitat de registre idCAT, a diferència de l’idCAT Mòbil. Aquí la informació per renovar l’IdCAT.

3. Certificat digital de representant de persona jurídica de la FNMT

És el certificat més usat entre l’associacionisme, el que expedeix la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)ja que és el més econòmic (14 €) i ens permet fer tràmits amb Hisenda i amb la resta d’administracions (recordeu que els 2 certificats anteriors no ens permeten interactuar amb Hisenda). L’obtenció del certificat implica fer la sol·licitud per internet, paral·lelament fer un tràmit amb Justícia i finalment entregar certa documentació presencialment a una oficina de l’Agència Tributària o en una de correus.

Aquest certificat, però, caduca als dos anys. En el següent article resumim els passos per obtenir-lo: Com obtenir el certificat digital de representant de persona jurídica de la FNMT.

Des del CRAJ destaquem aquests tres certificats digitals ja que considerem que són els més utilitzats per la majoria d’associacions, per la seva facilitat a l’hora d’obtenir-los així com per les gestions que permeten dur a terme, que s’adapten en la seva majoria a les que precisen les associacions. Però, en qüestió de certificats, la llista és gairebé infinita.

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres escrivint-nos a info@crajbcn.cat, trucant-nos al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp al 652 87 81 22.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.