Recursos necessaris per a l’organització d’esdeveniments

Darrera actualització: 30 juliol 2021
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre esdeveniments. Consulta la resta d’articles a ‘Organització d’esdeveniments: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Quan organitzem una activitat a l’espai públic habitualment necessitem diferents recursos com poden ser equips de so, tanques, papereres, lavabos públics, tarimes, taules, cadires, punts de llum, barres… ja sigui o perquè l’activitat ho precisa o perquè són materials obligatoris. 

Per tenir-los tots en compte, caldrà fer un llistat de tots els recursos que s’utilitzaran al llarg de l’esdeveniment. Us proposem la classificació següent:

Recursos materials

És el material físic per executar l’esdeveniment. Per exemple, pot incloure: generadors, projectors, càmeres, furgonetes, cadires, taules, fulls de paper, bolígrafs, precinto, brides, cubells…

Tingueu en compte també aquell material necessari a l’hora de realitzar el desmuntatge: caixes, bosses, cinta d’embalar, tisores, cordill, retoladors, etc. 

Recordeu que des del CRAJ oferim un servei de lloguer i cessió de material per a entitats que us pot ser de molta utilitat!

Recursos infraestructurals

Són els mitjans tècnics i les instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l’esdeveniment. Per exemple inclou: eines, equips, instruments, tecnologies, cessions d’espai, cessió d’un local, terreny d’acampada, llicència per l’ocupació de la via pública, barra de bar, tanques, ambulàncies, escenari…

Des de la Seu del Districte de la vostra entitat se us poden proporcionar la majoria d’aquests recursos. Si no teniu clar com sol·licitar-ho o us trobeu amb dificultats per tal que us en facilitin, poseu-vos en contacte amb el CRAJ (info@crajbcn.cat) i us donarem un cop de mà!

Recursos humans

Es tracta de les persones actives i compromeses que, a part de dissenyar l’esdeveniment, assumeixin tirar-lo endavant. Aquest tipus de recurs inclou: personal tècnic, persones sòcies, persones voluntàries que ens poden donar un cop de mà… Siguem conscients de la xarxa que tenim i de qui ens pot ajudar!

Caldrà especificar la quantitat de persones que hi ha i posteriorment fer una distribució de tasques. Podem fer un organigrama amb totes les tasques que hi ha relacionades amb l’esdeveniment i assignar-hi persones que les duguin a terme. És recomanable partir les tasques en franges horàries o torns perquè entre totes les persones assumeixin l’activitat.

Recursos econòmics

Són els recursos financers que necessitem per desenvolupar l’acte. L’obtenció d’aquests recursos i la seva bona gestió són clau per tal de poder dur a terme els nostres esdeveniments. A continuació us facilitem un article amb tot el que cal tenir en compte sobre aquest tema:Finançament i gestió econòmica en l’organització d’esdeveniments‘ (CRAJ).

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.