Organització d’un Punt Lila

Darrera actualització: 9 març 2022
Temps de lectura: 6 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Des del CRAJ presentem un nou article orientatiu amb consideracions i passos a seguir a l’hora d’organitzar un Punt Lila.

Un Punt Lila és un espai físic, generalment dins d’un context festiu, que té per objectiu informar i sensibilitzar sobre les agressions masclistes i LGTBIfòbiques. I també, un espai on explicar, denunciar, activar protocols o acollir davant d’una violència o d’una agressió.

Per què organitzar un Punt Lila?

Les agressions masclistes tenen un caràcter sistèmic, no són fets aïllats. Hem d’assumir que als actes que organitzem com a entitats se’n poden produir i, per tant, hem de generar mecanismes per afrontar-les. Per això cal un abordatge col·lectiu i comunitari que doni resposta a aquesta problemàtica per tal de transformar-la, fer-la visible i evitar normalitzar-la. Si voleu aprofundir-hi, podeu consultar un fragment de la següent publicació que ho explica: Què és la violència masclista i per què es produeix? (CJB).

Proposta de passos a seguir a l’hora d’organitzar un Punt Lila

1. Què hem de fer abans de l’acte?

 • Per decidir el model de gestió del Punt Lila, prèviament recomanem parlar amb la tècnica de feminismes i LGTBI del districte, ja que la majoria de districtes assumeixen el cost de la contractació dels Punts Lila i la formació de les persones voluntàries que organitzen l’acte. Si no poden cobrir el cost, ofereixen material gratuït i facilitats per a la seva organització. Si voleu contactar-hi però no sabeu com, pregunteu-nos-ho!
DEBAT! Model del Punt Lila
A l’hora d’organitzar-lo caldrà determinar si la gestió del Punt Lila la fa una entitat externa o si és la mateixa entitat qui ho fa de manera autogestionada. D’aquí surten tres possibles models:

Entitat externa: la gestió del Punt Lila la fan persones professionals. Dues entitats especialitzades de referència són el CJAS (Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats) i la Cooperativa Cúrcuma.

Autogestió: la gestió del Punt Lila és duta a terme per les membres de l’entitat, les quals es formen per a l’abordatge de situacions de violència masclista o prevenció d’altres tipus de violències, es sensibilitzen i algunes són les responsables d’acompanyar a persones que ho necessitin. Aquesta formació prèvia serà important per identificar i detectar violències i, en cas que s’hagi d’intervenir, es pugui fer una primera atenció i una correcta derivació. Us recomanem els següents recursos:

Model híbrid: l’espai d’atenció i abordatge de violències s’externalitza a persones professionals i l’espai de sensibilització o prevenció de violències l’autogestiona l’entitat que organitza l’acte. Aquests dos agents hauran d’estar coordinats perquè cadascú assumeixi les tasques que li pertoquen en relació amb les seves capacitats formatives i el nivell de consciència col·lectiva. 

ATENCIÓ! 

 • Cal disposar de recursos econòmics per comptar amb entitats especialitzades.
 • El treball formatiu és un procés que han de fer totes les membres de l’entitat i ha de ser continuat en el temps.
 • Caldrà reflexionar i decidir sobre quines membres de l’entitat recau la responsabilitat del Punt Lila.
DEBAT! Comissió Punt Lila
És una comissió mixta o no-mixta? Com s’escull? Hi ha rotació de persones? Quines tasques concretes té? Com es durà a terme el relleu? En cas que els implicats en l’agressió siguin persones properes a les que conformen el Punt Lila, hi haurà substitutes? 

És interessant buscar altres models de comissions i poder comparar-los per acabar definint el model propi de l’entitat. En tot cas, és important que quedi recollit i estigui legitimat per totes les membres.

ATENCIÓ!

 • Evitar que les persones responsables siguin les úniques en tenir consciència col·lectiva sobre la temàtica i conseqüentment se sobrecarreguin. Els feminismes a l’entitat són cosa de totes!
 • Incorporar la perspectiva feminista en tot l’esdeveniment i a l’entitat. És important revisar tots els aspectes que conformen la festa amb una mirada feminista i que el Punt Lila no sigui una acció aïllada. Això ha d’anar acompanyat d’una diagnosi col·lectiva on s’analitzin les dinàmiques concretes de violències en el propi espai associatiu, ja sigui en els espais formals i informals com en l’estructura de l’entitat.
 • Tenir un protocol d’abordatge de violències. La creació d’un protocol d’actuació serà clau per definir els rols i les actuacions que s’hauran d’articular en cas d’agressió o violència. La seva elaboració és un procés que implica una alta dedicació i implicació de tota l’entitat. És un document de reflexió col·lectiva que tothom ha d’assumir com a propi. Serà interessant que totes les persones que participen de l’acte sàpiguen què s’ha de fer i a qui s’ha de recórrer quan es produeixen agressions.
 • Material que recomanem per preparar el Punt Lila:
  Material recomanat Disponible al CRAJ
Material logístic Armilles X
Walkies X
Carpes blanques X
Carpa tancada lila X
Il·luminació per la carpa  
Taules X
Cadires X
Material de gravació X
Recursos de sensibilització i difusió Cartelleria i pancartes X
Xapes X
Fulletons divulgatius X
Adhesius X
Documentació d’actuació Protocol + organigrama intern  
Diagrama d’actuació  
Telèfons de contacte d’emergències  
Document d’indicadors dels nombres d’intervencions  
Altres materials Preservatius de tots tipus Podeu demanar-ne al PIJ del vostre districte!
Compreses i tampons  
Paper de vàter  
Aigua  

2. Què hem de fer durant l’acte?

L’espai físic del Punt Lila caldrà que sigui ben visible, en un lloc de pas de les persones que estiguin a la festa, i que la ubicació no sigui massa propera als escenaris per poder parlar amb les persones que s’apropin. L’estructura haurà de ser estable i confortable, que proporcioni un entorn de qualitat i seguretat, i que compti amb un espai més reservat per poder atendre a les persones en el cas que hagin viscut una agressió. Serà important que periòdicament, per exemple pels altaveus de la festa, es doni a conèixer la seva localització i per a què serveix. Les possibles tasques del Punt Lila són:

 • Informar sobre diferents temes relacionats amb els feminismes, com els que giren entorn de la sexualitat, el col·lectiu LGBTI+, els recursos dels quals disposen les dones al barri (com el PIAD, serveis d’atenció jurídica, etc.) o els drets de les dones. 
 • Donar materials de sensibilització com ara adhesius, xapes o cartells.
 • Oferir un espai on poder explicar o denunciar agressions o violències patides.
 • Donar a conèixer el protocol d’actuació.
 • Activar el protocol segons els graus d’agressió que aquest marqui. Atendre a les víctimes de l’agressió i fer la derivació pertinent. Paral·lelament, fer les gestions pertinents que estableixi el protocol amb la persona agressora.
 • Recollir indicadors durant l’acte per tenir un registre d’actuacions que s’han fet.

Les parelles itinerants seran essencials en qualsevol intervenció, ja que actuen com un enllaç permanent entre l’espai per on es mouen les persones que assisteixen a la festa, els carrers del voltant, el Punt Lila i les barres. Les possibles funcions de les parelles itinerants són:

 • Repartir material de sensibilització.
 • Explicar el perquè del Punt Lila, que són les violències i agressions i què podem fer si en vivim una.
 • Escoltar les experiències de persones en relació amb les violències viscudes i informar-ne al Punt Lila.
 • Intervenir en el cas de detectar una violència o agressió, si el protocol ho contempla.

3. Què hem de fer després de l’acte?

 • La festa no s’acaba amb la música! Pensar que un cop que s’acaba la música i s’apaguen els llums la festa s’ha acabat és un error. Aquest és un moment especialment sensible i, a més, hi ha menys ulls pendents de les possibles situacions de violències. És en aquest moment on cobra especialment sentit que les parelles itinerants coneguin i transitin els carrers del voltant i puguin contemplar possibles acompanyaments fins a casa de persones que ho puguin necessitar.
 • Seguiment i avaluació de l’organització del Punt Lila. És important definir els espais i moments d’avaluació de l’organització dels Punts Lila, per tal de revisar-los periòdicament i redefinir-los si es creu convenient. També pot ser interessant recollir indicadors durant la mateixa festa, per tenir un registre de les actuacions que s’han fet i poder fer un seguiment de l’evolució dels diferents actes. D’aquesta manera, es podrà tenir en compte aquests indicadors a l’hora d’avaluar a trets generals l’organització del Punt Lila i redefinir-lo si s’escau.

Recursos existents per organitzar un Punt Lila

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes, poseu-vos en contacte amb nosaltres escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.