Obligacions legals generals en l’organització d’esdeveniments

Darrera actualització: 6 abril 2023
Temps de lectura: 3 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre esdeveniments. Consulta la resta d’articles a ‘Organització d’esdeveniments: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

És tasca de les persones organitzadores de l’esdeveniment preocupar-se per complir totes les obligacions legals que es requereixen a la llicència d’activitats a la via pública

Recordem que les persones responsables de l’esdeveniment, aquelles que surten a la llicència, són les responsables legals de l’esdeveniment. És a dir, són qui responen davant l’administració i davant de tercers, tant per les persones sòcies com per les no sòcies que hagin participat de l’activitat.

Des del CRAJ fem èmfasi en la importància que les entitats juvenils responguin a aquesta responsabilitat, entre d’altres millorant l’organització i la seguretat en el disseny i la gestió d’esdeveniment i espectacles de tota mena. També podeu consultar l’article ‘Primers auxilis en l’associacionisme’ (CRAJ) per tenir presents diferents aspectes a l’hora d’abordar un accident.

La llicència assenyala quins elements cal complir per fer l’esdeveniment. A continuació explicarem de manera més estesa aquelles obligacions legals que són comunes en la majoria d’esdeveniments de les entitats juvenils de la ciutat. I en aquest article podeu consultar les obligacions menys freqüents que a vegades són requerides per la llicència, com per exemple quan hi ha actes amb molt aforament.

Permís de l’espai

Les persones organitzadores han de tenir el permís de la persona titular de l’espai on es duu a terme l’esdeveniment. Si l’espai obert forma part d’un espai natural o d’un immoble protegit, caldrà també la conformitat de l’autoritat administrativa o la persona responsable de la seva gestió.

La cessió de l’espai es farà a les persones responsables, que són les que constaran a la llicència, però la sol·licitud es farà a nom de la persona jurídica (associació, fundació o membre del col·lectiu). I se’ns demanaran les següents dades: Nom o raó social, adreça, NIF/CIF, correu electrònic, telèfon, nom de la representant, DNI i telèfon.

Pel que fa a l’ús de l’espai, haurem de proporcionar la data, la data de finalització, l’hora d’inici, l’hora de finalització, el públic estimat, la descripció de l’espectacle, l’emplaçament i el districte. Si l’acte s’inscriu dins d’un cicle o d’una Festa Major i el nom del cicle. Si l’activitat és dinàmica ens demanaran també el total de metres de l’itinerari i el temps estimat.

Pla de prevenció i actuació en cas d’incidents/accidents

En emplenar la llicència es demanarà que s’omplin les caselles relatives al Pla de prevenció i actuació que consten a la mateixa instància. Es demanarà també quin és el Centre d’Atenció Primària més pròxim, les vies d’accés dels serveis d’emergències en cas d’accident, les rutes d’evacuació i de sortida de la zona en cas d’emergència…

També s’exigeix que hi consti un equip de prevenció i actuació en incidents/accidents amb els següents cinc càrrecs:

  • Coordinador/a i supervisor/a de mesures de prevenció: Aquesta part s’omplirà automàticament, ja que correspon a les persones organitzadores de l’activitat.
  • Atenció d’incidències, suport d’evacuació i enllaç al servei d’emergència: És obligatori que hi constin aquestes persones. No cal que siguin persones especialitzades en evacuació, emergències, poden ser persones de l’entitat que s’encarreguin de fer aquestes tasques.

Aquestes persones hauran de tenir el mòbil disponible i estar atentes en tot moment per si succeís alguna incidència. 

Assegurances

La llicència ens recordarà que estem obligades a contractar una assegurança de responsabilitat civil. Per saber-ne més, podeu consultar l’article ‘Assegurances per associacions’ (CRAJ).

Anàlisi de la mobilitat provocada per l’espectacle públic o activitat recreativa

La llicència sol·licita un plànol on hauran de constar les parades de metro més properes, la zona d’aparcament privat, la zona d’estacionament per la mobilitat reduïda… També s’hi detallaran els diferents espais i els materials utilitzats (taules, cadires, escenaris, elements auxiliars, etc…). Això ens ho demanen per poder preveure la mobilitat que hi haurà el dia en qüestió i si s’han d’establir mesures especials.

La mateixa llicència ens facilita els enllaços a un mapa a escala 1:500 o 1:100 en funció del tipus de llicència. És en aquest plànol que adjuntarem a la llicència, que haurem de dibuixar la distribució de l’espai, els materials i l’anàlisi de la mobilitat. 

Plànol a escala 1:500: Senyalització i indicació de la superfície total de l’activitat.

Plànol a escala 1:100: Amb indicació de la superfície total d’ocupació de l’activitat, dimensions de les instal·lacions o elements de l’activitat i situació d’aquests referenciats respecte al mobiliari urbà i a les instal·lacions públiques (arquetes, parterres, arbrat, enllumenat, fons, bancs, Bicing…)

Per a més informació podeu consultar el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 4750, pàg. 45207)

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.