Plantilla de reformulació de projecte

Darrera actualització: 28 desembre 2022
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

A continuació us presentem una plantilla de reformulació de projecte que pot ser utilitzada per informar a l’administració finançadora que l’entitat ajusta el projecte i el pressupost atès que la quantia atorgada per la subvenció és menor a la prevista.

Una entitat es pot trobar en el cas que tot i haver-li estat atorgada una subvenció per part de l’administració pública, no li hagin donat la quantitat que havia sol·licitat. Una vegada l’administració ens ha assignat la quantia d’atorgament podem fer una reformulació del projecte més realista tenint en compte allò que realment tenim i que realment podrem fer amb la quantia atorgada.

Habitualment, és durant els 10 dies posteriors a l’atorgament provisional que cal fer arribar la reformulació telemàticament amb certificat digital des del mateix tràmit on es va presentar el projecte inicial. En defecte, si no existeix l’opció telemàtica s’ha de registrar via Oficines d’Atenció al Ciutadà.

Aquesta reformulació haurà de respectar, en tot cas, els motius de la seva concessió. Si transcorregut el termini indicat, l’entitat sol·licitant no ha indicat res al respecte s’entendrà que el projecte que correspon a la subvenció és el projecte presentat amb la sol·licitud i que no se li ha fet cap ajust.

En tots els casos és recomanable posar-se en contacte amb el tècnic o la tècnica de referència de l’organisme convocant de la subvenció per notificar els canvis o per avisar i explicar les raons de la renúncia si es creu necessari i que requereix un escrit.

És important destacar que és possible que la pròpia administració ja disposi de documents per a tal efecte, com per exemple les convocatòries generals de subvencions per a projectes, activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona.

Consulta i descàrrega de la plantilla

Com es fa servir la plantilla?

La plantilla està disponible en diferents formats: dos formats descarregables que us podeu baixar per treballar des del vostre ordinador i un format Drive que haureu de duplicar per poder treballar-hi en línia.

A més, tingueu en compte la següent llegenda:

  • Text en vermell: tot allò que heu de modificar o omplir.
  • Comentaris al marge: recomanacions, explicacions o aclariments per facilitar la comprensió de la plantilla.

Altres recursos d’interès

Per a més informació

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.