Lleis que emmarquen els esdeveniments a la via pública

Darrera actualització: 30 juliol 2021
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre esdeveniments. Consulta la resta d’articles a ‘Organització d’esdeveniments: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

A l’hora d’organitzar un esdeveniment a la via pública, caldrà tenir en compte què es considera via pública i qui la regula. En aquest sentit, podem definir la via pública com els espais comuns per on transiten vianants o circulen vehicles, és a dir, són els carrers, les places, els parcs i els jardins. 

Pel que fa a l’òrgan a autoritzar aquests tipus d’esdeveniments a la via pública cal tenir present que: 

 • Els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari estan sotmesos a autorització de la Generalitat quan es duguin a terme en municipis de menys de 50.000 habitants.
 • Estan sotmesos a llicència municipal, els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari que:
  • Es duguin a terme en municipis de més de 50.000 habitants.
  • Es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars.
  • Es duguin a terme en un espai obert, de caràcter públic o privat.

En el cas de Barcelona, està regulat mitjançant l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona i és l’Ajuntament de Barcelona qui ha d’autoritzar les activitats que s’hi poden fer. L’Ajuntament també és l’encarregat de sancionar quan no s’està complint la normativa. 

A l’hora de saber quines lleis s’apliquen al nostre esdeveniment, caldrà també tenir present de quin tipus d’esdeveniment parlem. Això ho podrem consultar en el Catàleg d’Espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic. 

La llei que regula aquests aspectes, quan va aprovar-se, juntament amb el reglament que la desenvolupa i concreta, tenia la intenció de tenir un control preventiu de l’obertura d’establiments oberts al públic i d’espectacles públics i activitats recreatives. La llei base és la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010 de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

Aquest reglament fa referència a «espectacles públics, activitats recreatives, establiments i espais oberts al públic, siguin de caràcter públic o privat, de titularitat pública o privada de l’esdeveniment i la finalitat lucrativa o no, així com el caràcter habitual o esporàdic».  Aquesta definició engloba, per tant, tots els tipus d’esdeveniments. 

Podeu ampliar la informació sobre els tipus de llicències i com demanar-les consultant els articles ‘Tipus de llicències d’activitats a la via pública’ (CRAJ) i ‘Tramitar la llicència d’activitat a la via pública‘ (CRAJ). 

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

*Aquest article té una finalitat merament divulgativa sobre determinats aspectes legals. Comprèn informació i comentaris de caràcter general que no constitueixen un assessorament jurídic de cap mena. El CRAJ no assumeix cap compromís d’actualització o revisió del seu contingut ni de l’exactitud, veracitat o correcció de la informació. 

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.