Dinàmiques per afavorir la participació en línia

Darrera actualització: 12 abril 2022
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Les assemblees i reunions virtuals sovint dificulten la participació de les membres de l’entitat i ens costa sentir-nos connectades amb el grup i el projecte. En aquest article us facilitem un recull de dinàmiques adaptades al format online per dinamitzar les vostres assemblees i reunions, organitzades segons la temàtica que es vulgui treballar.

La majoria d’elles requereix de l’ús d’una pissarra online interactiva, de manera que a la descripció de cada dinàmica trobareu amb quines aplicacions online és possible realitzar-la. Podeu consultar més informació a l’article ‘Aplicacions web que faciliten la participació en línia‘.

D’altres només requereixen l’ús d’una plataforma per fer la videotrucada conjunta. Podeu consultar algunes plataformes per realitzar videotrucades a l’article ‘Recursos per a un associacionisme en línia‘. 

Recull de dinàmiques adaptades al format online

Com estem?

Per compartir com estem cada una de nosaltres.

 • Dibuixem: individualment o per grups podem dibuixar com estem a la pissarra virtual. Després es pot fer una posada en comú. Jamboard / Mural / Miro
 • GIFS: cadascú adjunta un gif a la pissarra que representi com està avui. Al portal Giphy en trobareu de tot tipus! Jamboard
 • Movem el cos: cadascú expressa amb el cos una figura/postura que representi com està. No necessita pissarra. 

Cohesió

Jocs de coneixença i cooperació per sentir-nos més prop malgrat la virtualitat.

 • Joc de comptar: entre totes anem comptant sense poder-nos trepitjar (una persona diu 1, una altra diu 2, i així successivament sense solapar-se). Si dues persones diuen el número a la vegada es torna a començar. No necessita pissarra.  
 • Paquets: es dibuixen paquets a la pissarra i cada persona es situarà amb la seva etiqueta en el paquet corresponent. Per exemple, es poden fer paquets segons el temps que portes a l’entitat: menys d’un 1 any; entre 1 i 2; entre 2 i 3;  4 o més. O bé, segons les funcions que t’agrada més realitzar a l’entitat: gestió tècnica; cures; idear/crear; intervenció/execució. Aquesta dinàmica ens permet mostrar la diversitat del grup i conèixer-nos més entre nosaltres. Jamboard / Mural / Miro 
 • Un objecte personal: cada persona ha de buscar un objecte per casa que sigui important per ella, que la representi, etc. Després es pot compartir l’objecte i el perquè de l’elecció en el gran grup o per petits grups. No necessita pissarra. 
 • Veritat o fals? Es tracta que cadascú expliqui alguna història o anècdota personal i una altra que sigui falsa. La resta hauran d’endevinar quina és la verdadera. No necessita pissarra.  

Autodiagnosi

Per realitzar anàlisis internes de l’entitat.

 • DAFO: una tècnica per pensar al voltant de les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats de l’entitat. A la pissarra podem introduir la taula amb els quatre ítems i que les participants vagin omplint-la per grups o individualment. Per més informació: Dinàmica 11. Fem un DAFO! Jamboard / Mural / Miro
 • Arbre dels problemes: una dinàmica per identificar les causes i conseqüències d’un problema central que identifiquem. Per més informació: Dinàmica. Arbre dels problemes. Jamboard / Mural / Miro

Debat

 • El termòmetre: es tracta que cada participant col·loqui la seva etiqueta amb el seu nom en un extrem o altra de la pissarra en funció de si està d’acord amb tal afirmació. També podem fer aquesta dinàmica sense necessitat de pissarra i jugant directament amb la càmera del nostre ordinador: si ens ajupim i ens situem a baix de tot de la pantalla és que no estem gens d’acord, i si ens aixequem i situem el nostre cap a dalt de tot de la pantalla és que estem molt d’acord! Per més informació: Dinàmica 4. El termòmetre. Jamboard / Mural / Miro 
 • Els 6 barrets: una dinàmica per tenir debats des de diferents estils de pensaments (objectivitat, subjectivitats, innovació, crítica, optimisme, facilitació-mediació). Des de la pissarra podem establir des de quin tipus de barret estem parlant. Per més informació: Dinàmica 5. Els 6 barretsJamboard / Mural / Miro

Valoracions

Per valorar alguna activitat o projecte que haguem realitzat.

 • Nevera, rentadora i paperera: escrivim o dibuixem una nevera, rentadora i paperera de manera que les participants vagin col·locant post-its en cada una d’elles. Per més informació: Dinàmica 20. Nevera, rentadora i paperera. Jamboard / Stromboard / Mural / Miro
 • La diana: a partir d’una plantilla/dibuix d’una diana adjuntada a la pissarra es tracta que les persones vagin col·locant la seva etiqueta més al centre o més al marge en funció de com de positivament valorin cada aspecte. Per més informació: Dinàmica 15. La diana de la valoracióJamboard / Mural / Miro 

Altres dinàmiques

 • La pilota invisible: ideal per aquells moments on tothom es queda en silenci i ningú respon. Passeu-vos la pilota invisible de persona en persona per donar el torn de paraula. És important explicitar que la pilota no obliga a participar sinó que proposa (qualsevol s’ha de sentir lliure per dir que no vol participar). No necessita pissarra. 
 • Fem subgrups: no tothom se sent còmode amb el gran grup. Els petits grups faciliten la participació de totes les persones. No necessita pissarra.
 • Els cigrons: aquesta dinàmica serveix per equilibrar l’ús dels torns de paraula. Abans de començar l’assemblea o reunió, es crearan a la pantalla 5 etiquetes repetides per cada participant amb el seu nom. Cada vegada que algú intervingui haurà d’esborrar una de les seves etiquetes de la pissarra. Òbviament, podem augmentar o disminuir el nombre d’etiquetes per persona en funció del volum de temes a parlar. Per més informació: Dinàmica 6. Els cigrons. Jamboard / Mural / Miro

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o voleu més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

Aquest article ha estat elaborat a partir dels continguts treballats al Grup de Treball d’Associacionisme Educatiu del CJB.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.