Plantilla d’estatuts d’una associació d’alumnes

Darrera actualització: 28 desembre 2022
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

A continuació teniu el model d’estatuts d’associació d’alumnes que facilita el Departament de Justícia. És un arxiu editable que cal adaptar a la vostra associació. No ens serveix de res copiar els estatuts d’una entitat que coneguem ni tampoc copiar literalment aquest model d’estatuts. És fonamental treballar i discutir aquest document amb totes les sòcies fundadores, per tal de redactar-lo al final d’aquest procés.

Es consideren associacions d’alumnes les que es constitueixen en els centres docents d’Educació General Bàsica, Batxillerat, Formació Professional i altres ensenyaments reglats de nivell no universitària dins l’àmbit territorial de Catalunya.

D’acord amb el que assenyala l’article 9 del Decret 197/1987, de 19 de maig, que regula les associacions d’alumnes, la Junta Directiva designa l’òrgan Gestor, que ha d’estar format per tres persones majors d’edat, escollides entre els mateixos socis o entre els pares i mares d’alumnes i el professorat del centre, segons el que determinin els propis estatuts.

Com comentàvem abans, aquest òrgan és designat per la Junta Directiva. I els membres d’aquest òrgan, amb ple respecte per l’activitat associativa de l’alumnat, supleixen, quan cal, la capacitat legal d’obrar que no puguin tenir per raó d’edat els òrgans rectors de l’associació.

En la constitució de l’associació, caldrà entregar els estatuts, l’acta fundacional i la fotocòpia dels DNIs/NIEs dels membres de la Junta Directiva, a més de la sol·licitud d’inscripció de la constitució d’una associació i el comprovant de pagament de la taxa corresponent. També caldrà afegir un annex a l’acta fundacional on constin els membres de l’òrgan Gestor amb totes les dades identificatives i signat on aquestes persones aproven aquesta elecció. Aquí el tràmit en línia: Constitució d’una associació.

Consulta i descàrrega de la plantilla

Com es fa servir la plantilla?

La plantilla està disponible en diferents formats: dos formats descarregables que us podeu baixar per treballar des del vostre ordinador i un format Drive que haureu de duplicar per poder treballar-hi en línia.

A més, tingueu en compte la següent llegenda:

  • Espais en blanc: tot allò que heu de modificar o omplir.
  • Comentaris a peu de pàgina: recomanacions, explicacions o aclariments per facilitar la comprensió de la plantilla.

Altres recursos d’interès

Per a més informació

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.