Obtenció del certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual (DNS)

Temàtiques: LegalitatEtiquetes:
Darrera actualització: 25 novembre 2021
Temps de lectura: 5 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre obligacions legals. Consulta la resta d’articles a ‘Obligacions legals de les associacions’ (CRAJ). 

Les entitats juvenils que estan en contacte amb menors d’edat, com per exemple esplais i caus, estan obligades a que totes les persones del seu equip tinguin aquest certificat.

Així ho regula la Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, aprovada el 28 de juliol del 2015. Entre altres aspectes, estableix que el certificat DNS és un requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual

Qui ha d’obtenir-lo?

Totes aquelles persones que estan en contacte habitual amb menors d’edat, aquelles persones que tinguin càrrecs de responsabilitat associativa tot i que no impliqui contacte directe amb menors, persones majors d’edat afiliades a una associació que tingui contacte directe o indirecte amb menors, i majors i menors d’edat que acompanyin com a monitores o pre-monitores a activitats o intendències.

Qui pot sol·licitar-lo?

El certificat DNS el pot sol·licitar qualsevol persona major d’edat. En el cas d’una menor d’edat, haurà d’estar representada per un dels progenitors o tutors legals. A banda de la documentació necessària per fer-ho, necessitaran també el Llibre de família i els dos DNIs (el seu i el del tutor legal)

Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, haurà d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.

També hi ha la possibilitat de fer una sola demanda agrupada de totes les persones relacionades amb una associació. S’ha de demanar presencialment a la Gerència Territorial del ‘Ministerio de Justicia’, al Carrer Caballero 52-56 (Barcelona). Es fa una sol·licitud única adjuntant la següent documentació:

 1. Document de compareixença del representant de l’empresa o entitat davant el Ministeri: model del document de compareixença.
 2. Una còpia compulsada de tots els DNIs amb el segell de l’associació.
 3. El model d’Autorització del Ministeri de Justícia, signat per cada persona a nom de la persona responsable de l’associació, que serà el representant per obtenir la informació en el seu nom.
 4. Cita prèvia per anar-hi, de la representant de l’entitat.  
 5. El model de Fitxer Excel que ofereix el Ministeri de Justícia, amb les dades emplenades de tots els sol·licitants. El fitxer Excel s’ha de lliurar en pendrive juntament amb la documentació en paper per al seu tractament automatitzat, que haurà de contenir la informació dels sol·licitants en el mateix ordre que la documentació en paper, amb la finalitat d’obtenir una major agilitat i preferència en l’expedició.

Com aconseguir-lo?

El tràmit de sol·licitud del certificat DNS és gratuït i hi ha diverses maneres d’aconseguir-lo. Aquí n’expliquem unes quantes:

 • Amb DNI electrònic i lector de DNIs: a biblioteques públiques, Punts d’Informació Juvenil o al CRAJ obtenim els certificats DNS amb un lector de DNIs. Només cal venir amb el DNI amb el certificat electrònic que conté actualitzat*, i saber la contrasenya d’aquest. També un mateix pot aconseguir-lo des de casa si disposa d’un lector de DNIs, fent el tràmit en aquest enllaç: Tramitació on-line amb Cl@ve, seleccionant l’opció “DNIe/Certificat electrònic”.
  *El certificat electrònic caduca al cap de 24 mesos a partir de la renovació del DNI. Quan està caducat, s’ha d’actualitzar de forma gratuïta i sense cua als punts d’actualització de DNIes que hi ha a les comissaries de la policia nacional. És la mateixa màquina que ens permet canviar la contrasenya si ens hem oblidat d’ella.
 • Amb Certificat digital: és substitutiu del DNI electrònic. Es tracta d’un document digital que ens permet identificar-nos i per tant poder obtenir el certificat DNS des de casa. Si es disposa per tant d’algun tipus de certificat digital com l’IDCat, o el certificat de persona física de la FNMT, es pot obtenir el certificat DNS en el mateix enllaç: Tramitació en línia amb Cl@ve, seleccionant l’opció “DNIe/Certificat electrònic”.
 • Amb Cl@ve PIN: és un altre mecanisme que ens permet identificar-nos i que pot renovar-se cada vegada que ho necessitem. Aquest sistema es basa en l’ús d’una clau elegida per l’usuari i un PIN comunicat mitjançant SMS. Per obtenir el certificat DNS amb aquesta opció cal fer-ho a través de l’enllaç: Tramitació en línia amb Cl@ve, seleccionant l’opció “Accés PIN 24 h”.
  És obligatori registrar-se prèviament al sistema. Per fer-ho, hi ha diferents opcions:
  1. Mitjançant Internet sense certificat electrònic: sol·licitant la carta d’invitació al sistema Cl@ve. Aquesta carta s’envia per correu postal al domicili fiscal registrat i es rep en el termini de 7 dies laborals aproximadament.
  2. Mitjançant Internet amb certificat digital o DNI-e: disposant d’algun d’aquests mètodes d’identificació, es pot realitzar el registre a través d’aquest enllaç (només funciona si detecta un certificat o DNIe).
  3. Presencialment en una Oficina de registre: també ho és la Xarxa d’oficines d’Informació i Atenció al Ciutadà. Es requereix la presència física de la persona que es vulgui registrar.

Un cop es disposa de Cl@ve PIN, per fer els tràmits cal obtenir el PIN. Hi ha 2 opcions:

  1. Amb l’APP Cl@ve PIN: cal baixar-se al telèfon mòbil l’App Cl@ve PIN, que ens proporcionarà un codi de 4 xifres. Després, per SMS rebrem un PIN de 3 xifres (que dura 10 minuts actiu).
  2. Per Internet, tal i com s’explica en aquesta pàgina, cal introduir el DNI i ens proporcionarà un codi de 4 xifres. Després, per SMS rebrem un altre PIN de 3 xifres.
 • Amb Cl@ve permanent: similar a la Cl@ve PIN, és un sistema d’autenticació pensat per a persones que necessiten accedir freqüentment als serveis electrònics de l’administració. Es basa en l’ús d’un codi d’usuari, el seu DNI o NIE i d’una contrasenya que escull l’usuari i que no varia. Cal registrar-se prèviament al sistema, tal i com s’explica al punt anterior.

Cada quant s’ha de renovar?

La llei no especifica que aquest certificat tingui cap vigència, l’únic que diu és que ha d’estar actualitzat, sense concretar cada quant. Per tant, el certificat DNS no caduca i queda a criteri de l’empresa que contracta o de l’associació on es participa cada quant temps s’ha d’actualitzar. De totes maneres, és habitual demanar se sol actualitzar una vegada a l’any, tot i que no ho marqui la llei.

Verificació i descàrrega de certificats de delictes de naturalesa sexual

Els organismes, entitats o tercers destinataris del certificat electrònic de Delictes de Naturalesa Sexual han de comprovar la seva validesa des de l’apartat ‘Verificació de documents mitjançant el CSV’ consignant el Codi Segur de Verificació (CSV) que inclou el document. Aquest codi identifica el document electrònic i consta de 23 caràcters, entre números i lletres separats per guionets.

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.