L’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques): com afecta a les associacions?

Temàtiques: Fiscalitat
Darrera actualització: 14 juliol 2021
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre fiscalitat. Consulta la resta d’articles a ‘Fiscalitat a les associacions: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Què és l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)?

És un impost directe que grava la realització d’activitats econòmiques. S’entén per activitat econòmica qualsevol organització de recursos (humans, logístics i econòmics) amb la finalitat de lliurar béns i o prestar serveis; no cal que hi hagi ànim de lucre, que es realitzi de forma habitual o que existeixi contraprestació econòmica. L’IAE grava el simple lliurament de béns i prestació de serveis, no el superàvit o l’ànim de lucre amb què pugui fer-se.

És molt difícil que una associació no dugui a terme activitats econòmiques, tal com les defineix l’impost: l’organització d’uns campaments, d’un concert o d’una conferència, seran considerades com a prestacions de serveis, mentre que les vendes de llibres o samarretes, seran considerades com entregues de béns.

Què hem de tenir en compte?

Es tracta d’un impost que la gran majoria d’entitats juvenils no han de pagar, perquè queden exemptes d’aquest impost aquelles associacions que tinguin un volum d’ingressos inferior a 1.000.000 d’euros.

Tot i així, totes les associacions, estiguin o no exemptes del pagament de l’IAE, estan obligades a:

 • Presentar una declaració d’alta, quan iniciïn les seves activitats, adscrivint-se al que s’anomena un epígraf de l’IAE (codi de classificació d’activitats).
 • Presentar una declaració de modificació, quan es produeixen canvis en les condicions sota les quals es porten a terme les activitats (tipus d’activitat, domicili, metres quadrats ocupats…).
 • Presentar una declaració de baixa, quan acabin les seves activitats.

Com i on es declara l’IAE?

Totes aquestes declaracions s’han de presentar telemàticament a l’Agència Tributària mitjançant la declaració censal, model 036 (en el cas de les associacions exemptes del pagament) i, en el cas de les associacions obligades al pagament, del model 840.

Per a fer aquest tràmit, caldrà disposar del Certificat Digital de Representant de Persona Jurídica.

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

*Aquest article té una finalitat merament divulgativa sobre determinats aspectes fiscals. En aquest sentit, el present document comprèn informació i comentaris de caràcter general que no constitueixen un assessorament jurídic de cap mena. El CRAJ no assumeix cap compromís d’actualització o revisió del seu contingut ni de l’exactitud, veracitat o correcció de la informació. 

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.