Plantilla de renovació dels membres de la Junta Directiva

Darrera actualització: 6 abril 2023
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

La Junta Directiva s’encarrega de la representació i gestió diària de l’entitat: tots els membres han de ser persones sòcies de l’entitat i, amb els seus actes, han de vetllar pel compliment de les finalitats de l’associació que representen.

Els membres de la Junta Directiva han de ser escollits en l’Assemblea General o pel procediment electoral que s’estableixi als estatuts, per votació de totes les persones sòcies amb dret a vot. Normalment, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats/des (més vots a favor que en contra).

La composició de la Junta Directiva sempre ha d’estar inscrita al Registre d’Associacions i, per tant, qualsevol modificació que es produeixi en relació amb els seus integrants, s’ha de comunicar al Registre per a la seva correcta inscripció.

Si teniu problemes per actualitzar la Junta Directiva de l’entitat, perquè aquesta ja no hi és, perquè no la coneixeu, o no vol signar el certificat d’elecció de la nova junta, consulteu l’article ‘Renovació de la Junta Directiva‘ (CRAJ), on expliquem les diferents situacions en relació a la falta de signatures en aquest certificat.

A continuació teniu el model de certificat en PDF emplenable que facilita el Departament de Justícia, el Certificat de l’elecció d’una nova Junta Directiva.

Aquí el tràmit en línia: Inscripció dels canvis en la composició dels òrgans de govern d’una associació

Consulta i descàrrega de la plantilla

Com es fa servir la plantilla?

Trobareu la plantilla en format PDF emplenable. Per poder descarregar i emplenar adequadament els formularis en format PDF és necessari que disposeu d’un lector d’arxius PDF. Dins de cada un dels tràmits del Registre d’Associacions, podeu trobar els diferents certificats que facilita el Departament de Justícia.

Altres recursos d’interès

Per a més informació

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.