L’avaluació d’esdeveniments

Darrera actualització: 30 juliol 2021
Temps de lectura: 3 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre esdeveniments. Consulta la resta d’articles a ‘Organització d’esdeveniments: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

L’avaluació és sempre un aspecte clau per millorar la qualitat de les futures edicions de l’esdeveniment. En aquest sentit, si l’esdeveniment és un esdeveniment repetit en el temps, recomanem tenir un “manual d’instruccions” on es reculli el pas a pas de cada any, afegint-hi les modificacions i propostes de millora. Així, assegurarem un bon relleu generacional a l’entitat i garantirem que l’esdeveniment cada any millori!

En l’associacionisme, el format més habitual és convidar a les persones promotores i participants a una assemblea oberta de valoració de l’esdeveniment. També es pot fer en format formulari individual en el qual es pregunti a les persones participants i organitzadores com ha anat. 

Caldrà avaluar què va fallar en la planificació, en la implementació i en el desmuntatge i trobar línies de millora.

Indicadors d’avaluació

Hi ha diversos tipus d’indicadors: indicadors quantitatius i indicadors qualitatius

Els indicadors quantitatius són aquells que recullen la informació en format numèric, com ara: el nombre de persones assistents, el nombre d’intervencions de dones en un debat, el nombre d’associacions participants, nombre de persones noves sòcies, nombre d’impactes als mitjans de comunicació…

Els indicadors qualitatius són subjectius, les dades que ens dona són interpretables com ara, les respostes obtingudes d’una entrevista o d’un qüestionari, els comentaris que les usuàries han deixat a la nostra web, fotografies que han fet els participants, l’opinió de les persones participants, el feedback d’altres entitats…

També, caldrà tenir present com recollirem aquests indicadors, és a dir, quins instruments d’avaluació utilitzarem en el nostre esdeveniment. Aquests aspectes referents a l’avaluació poden ser replicats dels que emprem a l’hora d’avaluar projectes, ja que al final un esdeveniment és una acció del nostre projecte en si.

Podeu fer ús d’algunes de les dinàmiques de la CRAJA d’eines per tal de realitzar aquesta avaluació, com per exemple la diana d’avaluació, el DAFO, etc.

Exemples de preguntes d’avaluació

Des del CRAJ us oferim una bateria de preguntes a fer-se un cop acabat l’esdeveniment per poder-lo avaluar. És imprescindible que l’adapteu al vostre esdeveniment i al vostre col·lectiu per treure’n la millor avaluació possible.

Planificació i logística

 • S’ha planificat amb antelació?
 • Hi ha hagut prou gent gestionant l’esdeveniment?
 • Ha funcionat la campanya de comunicació de l’esdeveniment?
 • Hem necessitat algun material a última hora?
 • L’Espai ha estat adequat per l’esdeveniment?
 • La data de l’esdeveniment ha permès la participació? 
 • I l’hora d’inici i de final?
 • Ha coincidit amb altres esdeveniments similars?
 • Com ha sigut la relació amb l’administració un cop aconseguida la llicència?
 • Caldria incloure quelcom més a la llicència de la via pública?
 • L’aforament ha estat l’adequat?
 • Hi ha hagut algun inconvenient o quelcom a millor amb la logística requerida a llicència?
 • Alguna cosa a millorar durant el desmuntatge?

Economia

 • Vam encertar en el pressupost o s’ha necessitat més?
 • S’ha obtingut els beneficis suficients per cobrir les despeses?
 • Ha sigut rendible la venda d’alimentació i begudes

Participació

 • S’hi ha implicat la base social de l’associació?
 • Hi han participat en totes les seves fases?
 • Han format part de l’equip promotor?
 • Es podria comptar amb més entitats col·laboradores? 
 • El públic assistent ha sigut el que s’esperava?
 • S’ha arribat a l’aforament previst? 
 • Quantes persones hi han assistit?

Comunicació

 • Hem contemplat la planificació de la comunicació des d’un inici?
 • Teníem clar a quin públic ens dirigíem en l’àmbit comunicatiu?
 • Vam definir quines accions comunicatives faríem abans, durant i després de l’activitat?
 • Vam respectar els terminis que ens vam marcar per la difusió?
 • Considerem que la difusió que hem fet de l’acte ha fet que vingués més gent o que tingués més impacte? 
 • Si esperàvem aparèixer a algun mitjà de comunicació, hi hem aparegut? De quina manera?

Altres

 • S’ha hagut d’activar el Protocol?
 • Hi ha hagut una gestió sostenible de l’esdeveniment?
 • Els objectius que es volien complir s’han complert?

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.