Plantilla de política de protecció de dades

Temàtiques: Legalitat
Darrera actualització: 29 desembre 2022
Temps de lectura: 3 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

A continuació us facilitem el text que heu d’adjuntar a qualsevol document que utilitzeu per a la recollida de dades personals i que ha de ser firmat per aquelles persones que cedeixen la seva informació personal per al seu ús per part de l’entitat. Alguns exemples de documents que usem són el formulari per associar-se, la fitxa d’inscripció a una activitat, l’autorització dels drets d’imatge, subscripció a un butlletí

El Reglament General de Protecció de Dades obliga a totes les associacions que treballen amb dades personals a tenir-ne una especial cura, així com a notificar-ho adequadament a cada una de les persones titulars d’aquestes dades personals. Podeu aprofundir sobre aquest tema amb l’article de La protecció de dades a l’entitat‘.

Per complir amb les exigències del RGPD i que aquesta informació sigui clara per als usuaris, des de les autoritats de Protecció de Dades es recomana presentar la informació de la política de protecció de dades per capes o nivells.

 • Informació bàsica (primera capa): és la informació que ha de constar en el camp de visió del document o formulari que s’està omplint, acompanyant l’espai de validació de la persona signant. Si no fos possible per restriccions de disseny, s’ha d’incorporar una nota en el camp de visió informant on es pot trobar la clàusula; però sempre en el mateix document o mitjà.Està formada per un resum clar i comprensible de la política de protecció de dades i sempre ha de citar on es pot trobar la informació addicional. Es pot fer en format text, si l’espai ho requereix, però es recomana el format taula; ja que és més fàcilment comprensible.
 • Informació addicional (segona capa): és aquella informació que completa tots els detalls de la política de protecció de dades. Ha d’incloure també la informació bàsica i ampliar-la; no és excloent. El lloc on mostrar aquesta informació és més flexible. Pot ser en el mateix document o formulari en el revers, en un annex, en un cartell físic clarament visible, en una web específica, etc.La informació cal que sigui clara, concisa i comprensible, i per això es recomana una estructura lògica que segueixi els diferents epígrafs. Si es vol, es pot ampliar la informació de la segona capa afegint altres dades de transparència no exigides per la llei, com bones pràctiques o mesures addicionals.

Consulta i descàrrega de la plantilla

Com es fa servir la plantilla?

La plantilla està disponible en diferents formats: dos formats descarregables que us podeu baixar per treballar des del vostre ordinador i un format Drive que haureu de duplicar per poder treballar-hi en línia.

A més, tingueu en compte la següent llegenda:

 • Text en vermell: tot allò que heu de modificar o omplir.
 • Comentaris al marge: recomanacions, explicacions o aclariments per facilitar la comprensió de la plantilla.

Altres recursos d’interès

Per a més informació

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.