Publicada la resolució provisional de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 2022!

Temàtiques: FinançamentEtiquetes:
Darrera actualització: 27 maig 2022
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Us informem que ha sortit publicada, amb data 27 de maig, la Resolució provisional d’atorgament i denegació de la convocatòria general de subvencions 2022 de l’Ajuntament de Barcelona.

Hi podeu consultar l’atorgament provisional assignat i la documentació que es requereix (si és el cas), així com els projectes denegats provisionalment i aquelles sol·licituds inadmeses.

En aquesta resolució provisional hi figura la següent informació:

 • Annex 1: Proposta de sol·licituds de subvencions a ATORGAR PROVISIONALMENT. La documentació a aportar s’ha codificat amb la següent llegenda:
  • A – Còpia compulsada o amb codi segur de verificació dels Estatuts de la persona jurídica
  • B – Còpia compulsada o amb codi segur de verificació del NIF/CIF de la persona jurídica
  • C – Còpia compulsada o amb codi segur de verificació del NIF de la persona signant de la sol·licitud i document acreditatiu de la representació si escau
  • D – Còpia compulsada o amb codi segur de verificació de la inscripció dels Estatuts en el registre corresponent
  • E – Certificat d’estar al corrent amb l’AEAT de data posterior a la publicació d’aquesta resolució al BOPB
  • F – Certificat d’estar al corrent amb la TGSS de data posterior a la publicació d’aquesta resolució al BOPB
  • G – Esmena de deutes amb IMH (Hisenda Municipal) de data posterior a la publicació d’aquesta resolució al BOPB
  • H – Documentació de subvencions pendents de justificar
  • I – Acreditació de tenir Seu Social a Barcelona
  • J – Declaració de transparència
 • Annex 2: Proposta de sol·licituds de subvencions a DENEGAR PROVISIONALMENT
 • Annex 3: Proposta de sol·licituds de subvencions a INADMETRE

Nous requisits de la convocatòria general 2022

Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total del projecte subvencionat (entès aquest com el projecte inicial o bé el projecte reformulat aprovat), amb la corresponent reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada.

Podeu consultar la nota informativa “Reformulació i modificació de projecte subvencionat”

Al·legacions, esmenes i reformulació

Disposeu d’un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions, esmenes i reformulacions. Aquest termini finalitza el pròxim 13 de juny (inclòs). Trobareu la documentació i informació necessària en aquest enllaç.

Pel que fa a les al·legacions, podeu presentar-ne per fer constar per escrit la disconformitat amb la resolució. Per facilitar-vos aquesta gestió, podeu fer servir la nostra ‘Plantilla de presentació d’al·legacions‘ (CRAJ).

També en aquest termini haureu de dur a terme les esmenes corresponents, aportant la documentació que es requereixi en la resolució. En cas que no s’aporti durant els 10 dies hàbils, es denegarà la subvenció.

I, respecte a la reformulació del projecte, podeu presentar-la en cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import sol·licitat, i sempre que això afecti l’execució dels projectes. Cal tenir present que ha de mantenir en tot moment l’objecte i finalitats del projecte presentat. Podeu consultar, per si us és d’utilitat, la nostra ‘Plantilla de reformulació de projectes‘ (CRAJ).

Tota aquesta documentació l’heu d’aportar telemàticament a través de lOficina Virtual de Tràmits.

I si us queden dubtes o qüestions no resoltes, al CRAJ estarem encantades que ens contacteu a través del correu assessoraments@crajbcn.cat, el telèfon 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp al 652 87 81 22.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.