Organització d’una manifestació o concentració

Darrera actualització: 12 abril 2022
Temps de lectura: 3 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre esdeveniments. Consulta la resta d’articles a ‘Organització d’esdeveniments: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Quan fem una manifestació o una concentració, cal informar-ne a l’Administració. Això es fa via un escrit de comunicació. També s’han de comunicar les modificacions importants, com la data, l’hora, el lloc de celebració i altres circumstàncies rellevants, així com la desconvocatòria, si s’escau.

Tràmit

En el cas d’un particular, es pot fer aquest tràmit per internet o presencialment.

Les entitats i altres col·lectius heu de tramitar la comunicació per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació. Podeu consultar tota la informació del tràmit en el següent enllaç: Comunicar una manifestació o concentració. Caldrà disposar d’un dels navegadors següents: Google Chrome, Mozilla o Explorer en la versió 10 o superior. I no cal que disposeu d’idCAT Mòbil o certificat digital.

Caldrà emplenar un formulari i el sistema validarà les dades i comprovarà les que són obligatòries. Si es detecten errors en les dades introduïdes o falten dades obligatòries, el sistema avisarà mitjançant el missatge d’error corresponent.

Després s’ha de prémer el botó “enviar” i la sol·licitud s’envia a la Direcció General d’Administració de Seguretat. Si el sol·licitant ha emplenat el camp de correu electrònic, rebrà un missatge de correu que conté, entre altres dades, el número de registre i el dia i l’hora de presentació. Tant l’avís en pantalla com el correu electrònic de resposta acrediten que la sol·licitud ha quedat enregistrada correctament.

En cas que no pugueu tramitar-ho per una incidència en el sistema, torneu a provar-ho més tard. Si la incidència amb aquest tràmit persisteix més de 24 hores podeu consultar en el mateix tràmit a qui us heu de dirigir.

Termini

La comunicació s’ha de presentar amb una antelació de 10 dies naturals com a mínim i de 30 com a màxim respecte la data prevista per dur a terme la manifestació o concentració.

Quan hi hagi causes extraordinàries i greus que justifiquin la urgència de la convocatòria de la manifestació o concentració, la comunicació es pot fer amb una antelació mínima de 24 hores.

Estat del tràmit

Podeu consultar l’estat del tràmit a:

Si heu de comunicar la modificació de la manifestació o concentració, o la desconvocatòria de la mateixa, s’ha de fer amb els següents tràmits:

Resposta de l’Administració

Rebreu una notificació electrònica. Podeu accedir-ne al contingut a través del servei e-NOTUM.

La Direcció General d’Administració de Seguretat podrà prohibir la manifestació o concentració només en aquells casos en què hi hagi raons fonamentades que facin preveure alteracions de l’ordre públic amb perill per a les persones o els béns. La Direcció General d’Administració de Seguretat també podrà proposar, si escau, la modificació de la data, el lloc, la durada o l’itinerari de la convocatòria.

Si les organitzadores o promotores no accepten la prohibició o les modificacions proposades, poden interposar un recurs contenciós administratiu davant de l’audiència competent en el termini de 48 hores posteriors a la notificació.

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp. Per a l’organització d’actes reivindicatius, també us pot ser útil el nostre material de lloguer com l’equip de so portàtil, els megàfons o la tela per a pancartes.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.