Actualització: desescalada de les mesures per fer front a la covid-19

Temàtiques: GeneralEtiquetes: ,
Darrera actualització: 24 novembre 2020
Temps de lectura: 6 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Amb la Resolució SLT/2983/2020, del 21 de novembre, es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública. Com sabeu continua l’estat d’alarma, el confinament domiciliari (toc de queda) entre les 22 h i les 6 h a Catalunya, el tancament perimetral de Catalunya i el confinament municipal de cap de setmana. Les mesures són vigents a partir del dilluns 23 de novembre del 2020. El pla d’obertura progressiva d’activitats afectades per la crisi està dissenyat per trams de 15 dies, serà gradual i es revisarà rigorosament.

A continuació resumim els punts que més afecten a l’associacionisme:

Activitat del Lleure Educatiu

– Pel que fa a l’activitat del lleure educatiu (esplais i caus)  a partir del dilluns 23 de novembre es poden realitzar les activitats a l’aire lliure segons el pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, i en el cas de les activitats que es facin en espais interiors, es realitzaran en grups de 6 persones. Alguns apunts al respecte:

 • El grups d’infants s’han d’organitzar en el nombre màxim d’infants per grup de convivència que s’estableixi per a cada “Tram de Reobertura” (actualment 6).
 • Hi poden haver diversos grups de convivència en un mateix espai interior sempre que sigui factible (i es mantingui efectivament i de manera estricta) la distància física entre persones (inclosos els educadors/es) de 1,5 metres.
 • En les activitats en espais exteriors no és necessari mantenir el límit en el nombre d’infants per grup de convivència.

Pel que fa a les limitacions de mobilitat, mentre siguin vigents les restriccions actuals s’han d’aplicar de la següent manera:

Els caps de setmana (de divendres a les 6.00h a dilluns a les 6.00h):

 • Els educadors/es poden estar exempts de la limitació de mobilitat en cap de setmana per exercir la seva tasca efectiva en un grup d’infants. Per a fer-ho han de dur l’acreditació autoresponsable que hi ha al lloc web “Certificat autoresponsable de desplaçament d’entrada i sortida del terme municipal per la crisi sanitària per la COVID-19” (marcant la opció “Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada”) i acompanyada d’un document signat per l’entitat de referència d’acord amb un model que facilita de la Direcció general de Joventut. És el següent document: Certificat Dirigents EduLleure per desplaçament entre poblacions
 • Els infants NO estan exempts de les restriccions de mobilitat en cap de setmana.
 • Mentre sigui vigent la restricció de mobilitat en caps de setmana no es poden fer ni excursions ni sortides fora del municipi.
 • En el cas de les colònies escolars s’aplica la normativa sectorial corresponent.

Mobilitat nocturna:

 • Les limitacions de mobilitat nocturna s’han de respectar tant per part d’infants com d’educadors/es.

Realització d’activitats

– Activitats culturals o espectacles públics (projeccions, teatre, concerts, exposicions…) amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones de públic

– Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb risc d’aglomeració de persones en tots els trams del Pla d’obertura progressiva d’activitats.

– No canvien les mesures que s’han de prendre en la realització de qualsevol activitat:

 • Mascareta obligatòria (a partir de 6 anys)
 • Sistema de neteja de mans
 • Desinfecció i neteja de les instal·lacions
 • Aforament 2,5 m2/persona. Distància mínima interpersonal 1,5 m
 • Límit al 50% d’aforament i màxim de 500 persones per sessió, assegudes i garantint una bona ventilació.
 • No es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.
 • Si la normativa o pla sectorial vigent és més restrictiva, els serà d’aplicació.
 • No hi poden participar persones que tinguin símptomes de covid-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu
 • Horari de tancament a les 21:00 h com a norma general i 22.00 h per a activitats culturals.

Reunions i/o trobades

– Continua la prohibició de trobades de més de 6 persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència” (grup de persones que conviuen sota el mateix sostre) o si es tracta d’una activitat laboral.

– Continua la prohibició del consum d’aliments i de begudes en espais públics, exceptuant els àpats que es puguin fer a l’aire lliure en les sortides escolars i en l’àmbit de les activitats d’intervenció socioeducativa.

 Excepcions: Activitats laborals i mitjans de transport no queden incloses en aquesta prohibició. Tampoc les activitats docents, extraescolars, d’intervenció socioeducativa i culturals, en els casos en que es permet que es mantinguin obertes.

Equipaments i serveis juvenils de Barcelona

Pel que fa a l’activitat dels equipaments i serveis juvenils  a partir del dilluns 23 de novembre es podran dur a terme programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil”:

La seva traducció en Equipaments i serveis juvenils, a partir 23 de novembre, segons la interpretació de l’Ajuntament es permeten:

 • Activitats grupals/tallers adreçats a adolescents (16-20 anys) en grups de màxim sis persones en espais interiors amb inscripció prèvia.
 • Tallers o activitats per a joves a partir de 20 anys fins 35 anys que impliquin suport en l’àmbit laboral, acadèmic, emocional o de creació en grups de màxim sis persones en espais interiors amb inscripció prèvia.
 • Activitats culturals o espectacles públics (projeccions, teatre, concerts, exposicions…) amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones de públic
 • Cessions d’espai es podran a entitats (entitats allotjades als equipaments juvenils cívics) només es permetran si exerceix en activitat laboral i intervenció social individualitzada o desenvolupin la seva activitat en la intervenció socioeducativa amb infants i joves; activitat del lleure educatiu (esplais i caus); col·lectius vulnerables; i persones amb discapacitat; mantenint les mesures de seguretat apropiades per tipologia d’activitat.

Es mantenen les següents activitats que es prestaven en les mateixes condicions:

 • Atenció individual: Serveis de informació juvenil, assessories, punts “Aquí t’escoltem”.
 • Cessió d’espais a centres educatius per a realitzar activitat lectiva
 • Programes i activitats d’intervenció socioeducativa mantenint els ratis habituals si es compleixen els següents requisits (quan es supera el rati de sis persones):
 1. Atén a un col·lectiu vulnerable
 2. Funciona com a grup bombolla donat que no participen en cap
  altra programa ni grup estable (no estan escolaritzats, no van a
  centre educatiu…)
 3. És l’únic recurs del que estan participant
 4. Es realitza en un equipament municipal

Recordem que no hi ha cap novetat en relació  als horaris de finalització d’activitats, i per tant els equipaments i serveis juvenils hauran de tancar a les 21h.

Casals de barri i equipaments cívics

Segons la interpretació que fa l’Ajuntament de Barcelona de la Resolució SLT/2983/2020 a nivell de Xarxa de Centres Cívics i casals de barri de Barcelona, s’estableixen els següents criteris:

– Es mantindrà el servei d’informació amb el seu horari habitual per la cessió a centres
educatius i per a oferir informació individualitzada.

– Es restablirà la realització d’activitats culturals o d’espectacles públics (projeccions,
teatre, concerts, exposicions…) amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones
de públic, mantenint la distància de 1.5m entre persones.

– Continuaran sense prestar-se presencialment tots els serveis comunitaris i cívics
que impliquen interacció social (s’han de seguir realitzant per mitjans telemàtics):

 • Activitats formatives de cursos i tallers
 • Cessions d’espai a entitats
 • Altres activitats de suport a la creació
 • Conferències

– Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució.

– També resten excloses les activitats dels casals comunitaris que no representin una contradicció amb els límits generals establerts (reunions màxim 6, espais ventilats. Distància i mesures higièniques).

– Si que es podran realitzar les activitats de suport a la creació (residències artístiques), sempre que siguin per a ús exclusiu i activitat específica de les companyies de teatre i dansa i formacions de música de petit format, i es desenvolupin amb el màxim del 50% d’aforament de l’espai d’assaig, mantenint les mesures de seguretat apropiades per tipologia d’activitat.

– Les cessions d’espai es podran realitzar a centres educatius per a realitzar activitat lectiva; les cessions d’espais a entitats (entitats allotjades a centres cívics) només es permetran si exerceixen activitat laboral i intervenció social individualitzada o desenvolupin la seva activitat en la intervenció socioeducativa amb infants i joves; activitat del lleure educatiu (esplais i caus); col·lectius vulnerables; i persones amb discapacitat; mantenint les mesures de seguretat apropiades per tipologia d’activitat.

– Ludoteques i casals infantils poden obrir realitzant la seva activitat en grups de sis persones.

– La programació dels casals i equipaments cívics es continuarà oferint telemàticament. Per aquest motiu les talleristes podran fer la seva proposta telemàtica des del propi equipament (sense públic presencial), en el cas que l’equipament contingui les condicions tècniques i de connectivitat per a poder fer l’activitat telemàtica amb garanties i qualitat. Per tant, des d’allà, com al seu espai de treball, podran emetre en streaming per als usuaris i participants online.

Altres recursos d’interès

Data d’actualització: 23 de novembre del 2020.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.