El cens d’associacions i col·lectius de joves de Barcelona del CRAJ

Darrera actualització: 26 juliol 2021
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

El Cens d’entitats que oferim des del CRAJ es tracta d’una eina útil i actualitzada que permet copsar quina és la realitat associativa juvenil de la ciutat de Barcelona. Des del CJB, es reivindica un model associatiu de base voluntària, assembleària i sense ànim de lucre, liderada per joves en totes les fases de la participació, amb una finalitat social i no econòmica. Per tant, el cens recull totes aquelles entitats juvenils que s’adequen a aquest model i que estan situades a Barcelona. Per a més informació, podeu consultar l’article ‘Què entén el CJB per associacionisme juvenil?’ (CRAJ)

Què és el cens del CRAJ?

El Cens d’associacions i col·lectius de joves de Barcelona és una base de dades pública on es recull la informació bàsica de les diferents entitats de joves de la ciutat de Barcelona. La informació està classificada per barris i districtes, així com per categoria d’associació i tipus d’activitat que realitza. Es pot consultar una descripció de cada entitat, les dades de contacte, les xarxes socials de les que disposa així com l’adreça i horari d’atenció. Aquestes dades es poden trobar online a la pàgina web del CRAJ, vinculades a un mapa virtual de la ciutat.

Actualment en aquest cens hi consten un total de 740 entitats inscrites. A diferència del Cens d’entitats juvenils de la Generalitat de Catalunya, que és el cens oficial, estar inscrit al cens del CRAJ no és cap requisit per demanar subvencions de la línia de joventut. Estar-hi inscrit només suma gairebé 1 punt en la valoració del projecte presentat, en un únic programa de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. Al final de l’article aprofundirem més en les diferències entre els 2 censos. Per a més informació podeu consultar l’article ‘Inscripció al Cens d’Entitats Juvenils de la Generalitat de Catalunya’ (CRAJ)

Objectius del cens

Els objectius del cens del CRAJ són els següents:

 • Oferir una imatge actualitzada del panorama associatiu juvenil de Barcelona.
 • Que qualsevol entitat o persona interessada pugui cercar-hi associacions o col·lectius juvenils on participar-hi o amb qui col·laborar.
 • Donar a conèixer la tasca i activitat de les entitats juvenils de la ciutat.
 • Donar un reconeixement especial a les associacions i col·lectius juvenils de base voluntària.
 • Fer arribar a les entitats que en formen part informacions del seu interès, com poden ser les convocatòries de subvencions, novetats associatives i d’altres, a través del nostre butlletí setmanal Punt Info.

Criteris d’inclusió

Les entitats que sol·licitin la inscripció al Cens han de complir els següents requisits:

 • Ser de Barcelona.
 • Tenir forma jurídica d’associació, fundació o sense personalitat jurídica (col·lectiu).
 • Ser una entitat de base voluntària i sense ànim de lucre. És a dir, l’objectiu de la Junta Directiva i de les persones sòcies no ha de ser l’autoocupació.
 • Ser un projecte liderat per persones joves (fins a 35 anys).
 • Tenir un funcionament democràtic. S’entén per funcionament democràtic que: tothom és igual dins l’associació sense cap tipus de discriminació, tothom té dret a exposar lliurement les seves idees i que les decisions es prenen per consens o majoria.
 • Promoure mitjans, estratègies i tècniques per estimular la participació tant interna com externa. La participació a l’entitat ha d’estar oberta a qualsevol persona que hi encaixi segons els propis estatuts. Entenem participar per la possibilitat d’associar-se i adquirir tots els drets inherents a l’estatus d’associada.

També es consideraran associacions juvenils les coordinadores o les federacions d’entitats juvenils, els consells locals de joventut, així com les seccions juvenils (sempre que compleixin els 5 criteris anteriors) d’altres entitats més àmplies.

Queden excloses del cens aquelles entitats les quals el seu objectiu és la prestació de serveis i recursos a la joventut de forma específica, si no compleixen els 5 criteris descrits anteriorment.

A qui i per què li pot interessar el Cens d’associacions i col·lectius de joves del CRAJ?

 • A una persona jove que estigui buscant una entitat amb la que vincular-se i participar.
 • A les entitats juvenils barcelonines, per trobar altres entitats amb les que poder treballar i fer xarxa.
 • A les entitats barcelonines en general, per trobar altres entitats juvenils amb les que poder treballar i fer xarxa.
 • Qualsevol persona (estudiant, investigadora, o que tingui un interès particular) en conèixer quina és la fotografia actual de l’associacionisme juvenil a Barcelona.
 • Professionals de l’educació, del treball comunitari, etc. que vulguin informació sobre les iniciatives juvenils vives que hi ha en un territori de Barcelona en concret.
 • A les professionals de joventut de Barcelona (entre d’elles el CRAJ) per conèixer millor el públic al que ens dirigim per poder adaptar la nostra tasca i oferir un millor servei al públic al que ens dirigim.

Diferències amb el Cens d’entitats juvenils de la Generalitat

Cens d’entitats juvenils de la Generalitat de Catalunya Cens d’associacions i col·lectius de joves del CRAJ
Cens oficial regulat per normativa Cens no oficial, regulat pels criteris d’inclusió esmentats anteriorment
Recull entitats de tot Catalunya Recull entitats només de Barcelona
Estar-hi inscrit és un requisit per demanar subvencions de la Direcció General de Joventut i també de la línia de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona Estar-hi inscrit no és cap requisit per demanar subvencions
Inclou entitats de serveis a la Joventut Queden excloses les entitats que presten serveis a la Joventut
Només s’hi poden inscriure entitats constituïdes en alguna forma jurídica: associacions, fundacions S’hi poden inscriure associacions, col·lectius no constituïts, grups de joves, xarxes…

Podeu sol·licitar donar-vos d’alta al cens o actualitzar les dades de la vostra entitat a través d’aquest formulari: Inscripció al Cens d’associacions i col·lectius de joves de BarcelonaD’altra banda, si detecteu alguna informació errònia o que no estigui actualitzada ens ho podeu comunicar enviant un correu a info@crajbcn.cat.

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.