Tècnic/a de turisme sostenible – Associació Ethnic

Perfil específic

Cal una persona altament qualificada amb capacitat de planificació, organització i gestió amb autonomia, amb capacitat analítica i conceptual, que tingui iniciativa, gran sentit de la responsabilitat i que estigui acostumada a treballar en equip. El perfil del lloc requereix una persona amb capacitat de treball i amb autonomia de gestió per a l’organització de les activitats, reunions, etc. i haurà de comptar actituds, habilitats, tècniques i metodologia en els procediments que culmini en un alt nivell d’organització.

A més, es requereix disponibilitat per viatjar, coneixement tècnic en temes relacionats amb turisme i sostenibilitat, com són: gestió turística, la qualitat turística, la sostenibilitat, la promoció i les destinacions turístiques intel·ligents per desenvolupar la seva tasca a l’entitat.

Es responsabilitzarà de les funcions següents:

 • Gestió i implementació de projectes de turisme i sostenibilitat.
 • Convocatòria, organització i seguiment de reunions.
 • La preparació d’accions de difusió, mitjançant circulars, correus electrònics, butlletins digitals i articles als canals de l’entitat.
 • Organització d’assemblees, jornades, cursos, trobades i congressos en matèria de turisme i en coordinació amb altres entitats, organismes i institucions.
  Participació i suport a l’Àrea de Projectes de l’entitat a les iniciatives que es promoguin.
 • Participació en la formulació, el desenvolupament i el seguiment de projectes de l’entitat.
 • Coordinació, suport i gestió de grups de treball tècnics de l’entitat.
 • Elaboració de les memòries i informes de les diferents activitats que es desenvolupin a l’àrea de Turisme.
 • Seguiment d’activitats.
 • Elaboració de Convenis, Gestió de Subvencions, Memòries justificatives.
Requisits
 • Trobar-se en possessió d’una titulació a nivell de llicenciatura, màster o grau (titulació superior) preferiblement en turisme, expedit per la universitat o una institució d’ensenyament superior que gaudeixi de ple reconeixement acadèmic i administratiu a Espanya, o si no n’hi hagi estat prèviament convalidat com a tal per l’autoritat competent.
 • Experiència laboral acreditada de tres anys com a mínim en gestió relacionada amb l’àmbit del turisme i la sostenibilitat.
 • Experiència laboral acreditada d’almenys tres anys en formulació i gestió de projectes nacionals i/o europeus.
 • Nivell alt d’anglès acreditat (C1).
 • Formació de postgrau acreditada en matèria jurídica i/o econòmica i/o tècnica a l’àmbit del turisme i/o sostenibilitat.
 • Una altra titulació o formació tècnica en turisme.
 • Plena disponibilitat per viatjar.
Conceptes valorables
 • Experiència demostrada en l’organització i la gestió d’iniciatives vinculades al sector turístic.
 • Experiència demostrada en sostenibilitat, destinacions turístiques intel·ligents i sistemes de gestió de qualitat turística.
 • Nivell alt en el maneig del paquet informàtic Office, correu electrònic i internet, així com altres eines per a la presentació de resultats.
Contracte
 • Contracte indefinit a temps complet segons conveni.
Contacte candidatures

Les persones interessades enviaran el currículum actualitzat a ETHNIC (Associació de Turisme Sostenible ETHNIC) al correu electrònic info@aethnic.org, indicant la referència de la convocatòria.

Data

Dijous 24 novembre 2022
Realitzat!

Més informació

Llegir més
Totes les temàtiques

Organitzador

Associació Ethnic
Tel
637 952 010
Email
info@aethnic.org
Web
https://aethnic.org/
Inscriu-te!