XVIII Convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació o de difusió cultural de l’Institut Ramon Muntaner

Convoca
Institut Ramon Muntaner (IRMU)
Termini de presentació

16/09/2022

Descripció

La temàtica és oberta, tot i que es valoraran especialment els projectes vinculats a temes de patrimoni etnològic i de patrimoni industrial.

Poden optar a aquesta convocatòria:

  • Els centres i instituts d’estudis.
  • Els ateneus federats.
  • Les entitats que formen part de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial (OPEI).
  • El personal investigador que compti amb el suport de dues o més entitats, sempre que proposin un projecte relatiu al patrimoni cultural, natural, històric, artístic, etnogràfic, arxivístic, industrial o arqueològic (queden excloses d’aquesta convocatòria les intervencions arqueològiques), a la literatura, a la llengua, a l’art, a la geografia, a l’educació, a la integració social, als factors de desenvolupament econòmic o a temes mediambientals, i que el tal projecte tingui relació amb un àmbit territorial local, supracomarcal, intercomarcal o de regió/vegueria.

La quantia de cada ajut oscil·larà entre un mínim de 1.500 € i un màxim de 4.000 €. En cap cas se superarà el 70% del pressupost total.

Bases

Data

Divendres 16 setembre 2022

Labels

Altres tipus de finançament
Totes les temàtiques