Subvencions: aspectes clau i tipologies

Temàtiques: FinançamentEtiquetes:
Darrera actualització: 14 desembre 2022
Temps de lectura: 6 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Les subvencions són ajuts econòmics que dona l’administració pública o una entitat privada a altres entitats. Aquesta aportació pot ser des de la voluntat de col·laborar íntegrament amb el projecte subvencionat, estant pendents del projecte i participant-hi; o bé, aportant una quantia econòmica per afavorir la feina que es realitza. Generalment,  són aportacions que formen part de plans de sectors o de territori concrets de l’administració o dels ens privats i que tenen la missió de col·laborar econòmicament en projectes que treballin en la línia dels objectius del pla.

L’import rebut d’una subvenció pot estar destinat al funcionament ordinari de l’entitat o també específicament a un determinat projecte o activitat. Es regulen a través de convocatòries públiques on queden reflectides les bases i els requisits.

Característiques generals d’una subvenció

És important escollir bé a quines subvencions es presenta l’entitat; en primer lloc, perquè no totes les subvencions van destinades al mateix perfil d’associacions ni tipus de projectes i, per altra banda, perquè presentar-se a una subvenció requereix un cert temps i dedicació

Pel que fa a les subvencions ordinàries de l’administració, aquelles que acostumen a repetir-se cada any, el període de temps entre l’entrega de la documentació per presentar-se a la subvenció i l’atorgament de l’import econòmic en si pot oscil·lar entre uns pocs mesos i un any. També n’hi ha que requereixen més temps, però el període de duració del projecte que contempla la subvenció també és més ampli.

A més, entre l’inici i la finalització del procés, des de l’administració o l’entitat responsable de la subvenció us poden anar fent un seguiment en el qual us poden demanar aportar documentació referent a la vostra entitat, que reformuleu parts del projecte que s’ha presentat, revisions de la quantitat demanada, etc.

Alhora, cal tenir en compte que:

 • Les subvencions, per norma general, financen projectes concrets i en casos puntuals el funcionament ordinari de l’entitat.
 • Quan sol·licitem una subvenció, cal entregar un projecte tècnic que inclogui un pressupost. Una vegada finalitzat el període de presentació de documentació, caldrà entregar també una memòria econòmica i d’actuació i els documents econòmics justificatius (factures).
 • Normalment, les subvencions no costegen més del 50% del pressupost total del projecte; són molt poques les que financen el cost total.
 • Com a norma general, cal justificar el 100% de l’import del projecte, tot i que algunes administracions poden demanar únicament factures per l’import subvencionat.

Subvencions a tenir presents

Cal tenir en compte que no hi ha cap certesa sobre quines convocatòries de subvencions es publicaran ni tampoc en quin moment. Tot i això, les associacions poden basar-se en les dates i bases de les convocatòries de l’any anterior com a referència orientativa.

És aconsellable que les persones de l’entitat responsables del finançament es vagin familiaritzant amb les bases de les convocatòries, els criteris, els requisits, etc. i estiguin atentes a les diferents convocatòries, per exemple, a través del Taulell de finançament per a entitats del CRAJ. També podeu consultar el recull anual de convocatòries de subvencions com a referència, on trobareu un llistat de les subvencions que van tenir lloc durant l’any anterior.

A continuació podeu consultar les principals característiques de les subvencions de les administracions finançadores més habituals:

Ajuntament de Barcelona

 • Objecte: Donar suport a activitats de les associacions que pertanyen i fan les activitats a Barcelona.
 • On podem trobar els formularis de la sol·licitud? A la pàgina web de subvencions de l’any en curs de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Quin termini tenim per a presentar la sol·licitud? Depèn de cada subvenció, però el termini acostuma a ser d’un mínim de 15 dies i s’especifiquen les dates a l’anunci de la convocatòria.
 • Podem presentar documents pendents després d’aquest termini? Sí, generalment en un termini de 10 dies, tot i que sempre és millor presentar-ho tot en el moment de la sol·licitud (important consultar les bases per tal de saber quins són els documents que es permeten presentar fora de termini).
 • Quantes sol·licituds podem presentar? Una sola sol·licitud, tot i que depenent de la convocatòria es podrà presentar més d’una sol·licitud. Aquesta informació la torbarem a les bases de cada convocatòria.
 • A on hem de presentar la sol·licitud? Les sol·licituds es presentaran telemàticament.
 • On podem consultar la publicació de  subvencions? Podeu consultar totes les subvencions que publica l’Ajuntament de Barcelona en el següent enllaç. Cada subvenció us indicarà en quin estat es troba, que pot ser un dels tres següents: 
  • Convocatòria oberta
  • En resolució / resolta
  • En justificació / justificada

D’entre totes les convocatòries de subvencions que publica l’Ajuntament de Barcelona, les següents acostumen a ser d’especial interès per a les associacions juvenils:

Diputació de Barcelona

 • Objecte: Donar suport a activitats de les associacions que pertanyen i fan les activitats en el territori de la Diputació de Barcelona.
 • On podem trobar els formularis de la sol·licitud? A la pàgina web de subvencions per a entitats de l’any en curs de la Diputació de Barcelona.
 • Quin termini tenim per a presentar la sol·licitud? Depèn de cada convocatòria, però el termini acostuma a ser d’entre 15 i 20 dies. Tot i això, es poden prorrogar els terminis si ho consideren oportú.
 • Podem presentar documents pendents després d’aquest termini? Sí, en cas de rebre un requeriment, es tenen deu dies hàbils a partir de l’endemà de la seva recepció.
 • On podem trobar els formularis de la sol·licitud? Les convocatòries es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es poden consultar a la web de la diputació.

D’entre totes les convocatòries de subvencions que publica la Diputació de Barcelona, les següents acostumen a ser d’especial interès per a les associacions juvenils:

Generalitat de Catalunya

 • Objecte: Donar suport a activitats de les associacions que pertanyen i fan les activitats a Catalunya.
 • On podem trobar els formularis de la sol·licitud? A la pàgina web de subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya.
 • Quins són els terminis per a la presentació de les sol·licituds? Generalment, les convocatòries es fan públiques el primer trimestre de l’any.
 • Podem presentar documents pendents després d’aquest termini? Sí.
  • Aportació de documentació no requerida i desistiment: en qualsevol moment del procediment.
  • Presentació d’al·legacions i reformulació del projecte: 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional a l’e-tauler.
  • Aportació de documentació requerida: en cas de rebre un requeriment o notificació electrònica, es tenen deu dies hàbils a partir de l’endemà de la seva acceptació o de la publicació de la proposta de resolució provisional a l’e-tauler. Transcorregut aquest termini sense haver rebut la documentació requerida, es considera desistida la sol·licitud.
 • On podem trobar els formularis de la sol·licitud? Es poden trobar a l’apartat de tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya.

D’entre totes les convocatòries de subvencions que publica la Generalitat de Catalunya, les següents acostumen a ser d’especial interès per a les associacions juvenils:

Comissió Europea, programa ERASMUS+

 • Objecte: Erasmus+ és el programa integrat de la Unió Europea (UE) que engloba les iniciatives en educació, formació, joventut i esport. Els objectius que persegueix són, entre d’altres, millorar el nivell de competències bàsiques i habilitats de les persones joves (amb especial atenció als i les joves amb menys oportunitats), incrementar les oportunitats de mobilitat, donar suport al reconeixement de l’aprenentatge no formal i sobretot potenciar la dimensió internacional de les activitats per a joves.
 • Podeu trobar més informació a:

Cercador de subvencions

Per tal de facilitar l’accés al conjunt de les convocatòries de les administracions públiques, al CRAJ disposem d’un apartat específic a la nostra pàgina web anomenat “Taulell de finançament”, amb el resum de les convocatòries públiques i privades que us poden interessar.

En aquest espai s’informa de les principals convocatòries de les quals les entitats juvenils sense ànim de lucre en poden ser beneficiàries. A més, també hi trobareu el termini de presentació, la informació bàsica i un enllaç per poder accedir de forma immediata a les seves bases i corresponents formularis.

Altres taulells

Butlletins i diaris oficials

En els butlletins i diaris oficials les diferents administracions públiques donen a conèixer les diferents convocatòries, així com noves lleis, actes públics. És un recull de documentació oficial a disposició de la ciutadania.

 • Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP): on es publiquen les subvencions de la Diputació de Barcelona, dels Consells Comarcals i dels Ajuntaments de la província. Així doncs, és aquí on sortiran publicades, per exemple, les convocatòries de subvenció de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona.
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): on es publiquen les convocatòries dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, dels Consells Comarcals i també, en alguns casos, dels Ajuntaments del territori català. Per tant, per exemple, les convocatòries de subvenció de la Secretaria General de Joventut apareixeran aquí.
 • Boletín Oficial del Estado (BOE): on es poden trobar les convocatòries de subvenció dels diferents ministeris del Govern de l’Estat Espanyol.

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.