Les subvencions: aspectes clau i tipologies

Temàtiques: FinançamentEtiquetes:
Subvencions
Darrera actualització: 24 abril 2018
Temps de lectura: 5 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Les subvencions són ajuts econòmics que dóna l’administració o una entitat privada amb la finalitat de col·laborar econòmicament amb un projecte.

Les subvencions poden col·laborar en el funcionament ordinari de les entitats o específicament en un determinat projecte o activitat. Generalment, són accions que formen part de plans de sectors o de territori concrets que tenen la missió de col·laborar econòmicament en projectes que treballin els objectius del pla i es regulen a través de convocatòries públiques on queden reflectides les bases i els requisits.

Val la pena escollir bé a quines subvencions l’entitat presenta els seus projectes, i quines no, per una banda, perquè no totes les subvencions van destinades al mateix perfil d’entitats ni tipus de projectes i, per l’altra, perquè presentar-se a una subvenció requereix una dedicació i un temps per la presentació i preparació de les diferents convocatòries, a més de la constància i l’esforç en la recollida de justificants durant la implementació del projecte i la posterior i final justificació econòmica i tècnica.

Característiques generals d’una subvenció

 • Les subvencions, com a norma general, financen projectes concrets i en casos puntuals el funcionament ordinari de l’entitat.
 • Quan sol·licitem una subvenció cal entregar un projecte tècnic que inclogui un pressupost i una vegada finalitzat caldrà entregar una memòria d’actuació i econòmica i els documents econòmics justificatius (factures).
 • Com a norma general les subvencions no ultrapassen més del 50% del pressupost total del projecte, són molt poques les subvencions que financen el cost total d’un projecte.
 • Com a norma general, cal justificar el 100% de l’import del projecte tot i que algunes administracions poden demanar únicament factures per l’import subvencionat.
 • Una vegada l’administració ens ha assignat la quantia d’atorgament podem fer una reformulació del projecte més realista tenint en compte allò que realment tenim i que realment podrem fer.

Subvencions a tenir presents

Cal tenir present que no hi ha cap certesa de quines i quan surten les subvencions públiques, si bé les associacions poden basar-se en les dates de convocatòria de l’any anterior això no és garantia que hagi de sortir la mateixa convocatòria, ni per les mateixes dates ni amb els mateixos requisits.

Seguidament, es presenten les principals institucions que habitualment financen projectes. És per això que és aconsellable que els responsables associatius del finançament es vagin familiaritzant amb les bases de les convocatòries, els criteris, requisits, etc. I estiguin atents a les diferents convocatòries, per exemple a través del Taulell de finançament per a entitats.

També podeu consultar l’article ‘Convocatòria de subvencions 2021′ (CRAJ) de l’any en curs amb llistat de les subvencions que van tenir lloc durant l’any anterior.

A continuació una breu descripció de les característiques de cada un dels principals i més habituals finançadors:

Ajuntament de Barcelona

 • Objecte: Donar suport a activitats de les associacions que pertanyen i fan les activitats a Barcelona.
 • On podem trobar els formularis de la sol·licitud? 
 • Quin termini tenim per a presentar la sol·licitud? 15 dies d’ençà que s’obre el termini, acostuma a ser a principis d’any, aproximadament entre gener i febrer.
 • Podem presentar documents pendents després d’aquest termini? Sí, generalment en el termini de 10 dies, tot i que sempre és millor presentar-ho tot en el moment de la sol·licitud (important consultar les bases per tal de saber quins són els documents que es permeten presentar fora de termini).
 • Quantes sol·licituds podem presentar? Una sol·licitud per projecte, assenyalant explícitament l’àmbit temàtic, el programa i l’àmbit territorial al qual es vulgui concórrer, tal com indiquen les bases.
 • Podem presentar la mateixa sol·licitud a diversos àmbits temàtics? Sí, consultant les compatibilitats explicitades a les bases.
 • Quin percentatge del nostre pressupost podria finançar l’Ajuntament? L’Ajuntament pot finançar fins a un 50% del pressupost total del projecte tot i que a l’hora de justificar haurem de rendir comptes del 100% del cost del projecte, tot fent explícites les altres fonts de finançament.
 • A on hem de presentar la sol·licitud? Distingirem l’àmbit territorial dels projectes, segons tinguin una aplicació en l’àmbit de la ciutat o del districte. Presentarem les sol·licituds telemàticament.

Diputació de Barcelona

 • Objecte: Donar suport a activitats de les associacions que pertanyen i fan les activitats a la Diputació de Barcelona.
 • Quins són els terminis per a la presentació de sol·licituds? Primer trimestre de l’any/al llarg de l’any, dependent de la instància que convoca i els terminis que estableix, però no són tan estables ni tan previsibles com les de l’Ajuntament. Cal estar alerta i preparat per a demanar-les quan es publiquen, ja que des de la data de la publicació a la data límit de la presentació de la sol·licitud acostuma a ser d’entre 15 i 20 dies.
 • On podem trobar els formularis de la sol·licitud? Les convocatòries es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Es poden consultar a la web de la diputació: subvencions entitats

Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

 • Objecte: Subvencions per a activitats d’entitats juvenils que estiguin inscrites al cens de la Direcció General de Joventut.
 • Quins són els terminis per a la presentació de les sol·licituds? Les convocatòries, generalment, es fan públiques el primer trimestre de l’any.
 • Pots trobar els formularis a: Subvencions departament de treball, afers socials i famílies.

Comissió Europea, programa ERASMUS+

 • Objecte: Erasmus+ és el programa integrat de la Unió Europea (UE) que engloba les iniciatives en educació, formació, joventut i esport. Els objectius que persegueix són, entre d’altres, millorar el nivell de competències bàsiques i habilitats de les persones joves, amb especial atenció als i les joves amb menys oportunitats, incrementar les oportunitats de mobilitat, donar suport al reconeixement de l’aprenentatge no formal i sobretot potenciar la dimensió internacional de les activitats per a joves.
 • Quins són els terminis per a la presentació de les sol·licituds? Els terminis de presentació són el 2, 10 o 26 de febrer de 2016, 26 d’abril de 2016, el 4 d’octubre de 2016 segons cada programa i en algun programa, l’1 de juliol de 2016. Cada any cal revisar les dates actualitzades doncs varien segons el calendari anual.
 • Pots trobar els formularis a:

Cercador de subvencions

Per tal de facilitar l’accés al conjunt de les convocatòries de les administracions públiques, l’Assessoria de finançament associatiu del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona disposa d’un apartat específic al seu web anomenat Taulell de finançament. En aquest espai s’informa de les principals convocatòries de les administracions públiques i del seu termini de presentació. Per a cadascuna de les subvencions també s’hi afegeix un enllaç per poder accedir de forma immediata a les seves bases i corresponents formularis.

Altres taulells d’opcions de finançament:

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.