Plantilla de llibre de sòcies a l’entitat

Temàtiques: Legalitat
Darrera actualització: 28 desembre 2022
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

El següent document és un exemple de com fer un llibre de sòcies a l’entitat: un registre on hi hagi les dades de contacte de les persones sòcies, les dates d’alta i de baixa, en resum, la situació i els moviments dels socis de l’entitat. Les persones sòcies d’una associació són les persones que la formen, sempre que hagin manifestat el seu interès per entrar, acceptin els estatuts de l’associació i es comprometin a complir les obligacions que se’n deriven.

Les associacions estan obligades a tenir llibre d’actes i altres llibres o registres, com ara el llibre de persones associades. La llei especifica que aquest llibre ha de tenir una llista actualitzada en la qual han de constar com a mínim: la data d’alta i de baixa a l’entitat i el domicili. Actualment, podem afegir el correu electrònic, que serveix per al mateix fi.

Les entitats que tenen persones en règim de voluntariat, han de portar un llibre o registre actualitzat amb la informació sobre les persones voluntàries: ha de contenir una descripció mínima de la tasca que fan i de la seva capacitació específica.

El llibre de persones sòcies s’omplirà principalment a partir de les fitxes d’inscripció de noves persones sòcies. Aquest és un document que les persones que vulguin formar part de l’associació han d’omplir i presentar (sigui físicament o virtualment) on ha de constar tant la seva voluntat explícita de formar part de l’associació com les dades necessàries per efectuar correctament l’alta de la persona a l’associació.

A cada persona sòcia se li pot atorgar un número de sòcia que serà personal i intransferible, és a dir, que no es modificarà tot i que es produeixin altres baixes o altes. Pel que fa a l’estructura que ha de seguir el llibre de persones sòcies i les dades que ha de contenir, no hi ha cap informació legal al respecte, de manera que el document es converteix en un element fàcilment susceptible de canvi en funció de les necessitats que tingui l’associació; sempre que compleixi la Llei de protecció de dadesEvitem, per tant, demanar dades que no necessitem.

Consulta i descàrrega de la plantilla

Com es fa servir la plantilla?

La plantilla està disponible en diferents formats: dos formats descarregables que us podeu baixar per treballar des del vostre ordinador i un format Drive que haureu de duplicar per poder treballar-hi en línia.

A més, tingueu en compte la següent llegenda:

  • Text en vermell: tot allò que heu de modificar o omplir.
  • Comentaris al marge: recomanacions, explicacions o aclariments per facilitar la comprensió de la plantilla.

Altres recursos d’interès

Per a més informació

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.