Obligacions registrals de les associacions

Temàtiques: LegalitatEtiquetes:
Darrera actualització: 7 juny 2022
Temps de lectura: 2 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre obligacions legals. Consulta la resta d’articles a ‘Obligacions legals de les associacions: tot el que cal saber’ (CRAJ). 

Com dèiem a l’article d’obligacions legals, la Junta Directiva és l’encarregada de portar al dia totes les obligacions legals de l’associació. Tot seguit us fem un breu resum de les obligacions registrals destinades a fer oficial i pública la informació de l’associació.

Registre d’Associacions del Departament de Justícia

L’associació cal que estigui inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia. Podeu consultar tota la informació sobre el tràmit en el següent article: ‘Registre d’Associacions del Departament de Justícia’ (CRAJ).

Caldrà notificar al Registre d’associacions qualsevol dels següents canvis a l’associació: Modificacions dels estatuts, canvis a la Junta Directiva, obertura, canvi i tancament de delegacions, canvi de domicili social, declaració o la revocació de la condició d’utilitat pública, integració en una federació, confederació o la unió d’associacions o la separació d’aquestes i per últim, la suspensió, dissolució o baixa de l’associació. En cas que l’entitat vulgui canviar el nom de l’entitat, s’haurà de fer necessàriament una modificació dels estatuts.

Alguns d’aquests tràmits tenen un cost i s’han de realitzar en línia, per consultar cada tràmit adreceu-vos al portal de tràmits per associacions.

Declaració censal d’Hisenda

Un cop inscrita l’associació al Registre d’associacions, podeu tramitar el NIF propi de l’entitat, és a dir, donar-vos d’alta al cens de contribuents del Ministeri d’Hisenda, omplint la declaració censal (model 036). Podeu consultar tota la informació sobre el tràmit en el següent article: ‘Obtenció del NIF de l’associació a Hisenda’ (CRAJ).

També caldrà notificar a Hisenda qualsevol modificació de les dades censals de l’associació, com són els canvis de representants, l’adreça social o fiscal, o els canvis en l’activitat econòmica i obligacions fiscals. Per fer-ho s’ha de modificar i presentar el Model 036.

Censos d’entitats

Les associacions poden inscriure’s a diversos censos d’entitats. No és una obligació legal, encara que en algun cas pot ser un requisit per sol·licitar certes subvencions. Si s’està inscrit en algun, caldrà comunicar els canvis en les dades de l’associació de la mateixa manera que es fa al Registre d’Associacions. Per a més informació, consulteu l’article ‘Censos d’entitats’ (CRAJ).

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

    POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

    El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

    Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

    Accepto la Política de privacitat.