L’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques): gestió i declaració

Temàtiques: Fiscalitat
Darrera actualització: 1 maig 2018
Temps de lectura: 3 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre fiscalitat. Consulta la resta d’articles a ‘Fiscalitat a les associacions: tot el que cal saber‘ (CRAJ).

Què és l’IRPF?

És un impost directe i personal, que grava la renda de les persones físiques d’acord amb les seves circumstàncies personals i familiars. Les associacions no estan subjectes a l’IRPF, però han de gestionar aquest impost en nom de les persones físiques a qui contracten o paguen a canvi d’un servei.

Qui l’ha de pagar?

Tot i que les associacions no estan subjectes a l’IRPF perquè són persones jurídiques, sí que estan obligades al compliment de determinades obligacions relacionades amb la seva condició de pagadores de determinats rendiments. L’IRPF, estableix que totes les associacions que facin determinats pagaments, tenen dues obligacions:

 • Retenir una part del pagament (percentatge de retenció).
 • Ingressar-la al Tresor Públic en nom de les persones físiques implicades.

Pagaments subjectes a retenció

Les principals retencions són les següents:

 • Sobre els sous: si una associació té treballadors/es, haurà de practicar una retenció sobre el sou que els paga. El percentatge de la retenció aproximat que la persona treballadora li toca pagar es pot trobar a un programa d’Hisenda que et calcula el percentatge mínim que li toca pagar que dependrà del sou i de les circumstàncies personals i familiars del treballador/a. Càlcul de retencions de l’IRPF.
 • Professionals: si una associació contracta els serveis de professionals autònomes haurà de practicar una retenció sobre els honoraris que els paga. El percentatge de retenció és del 15% (existeixen determinats casos on podria aplicar-se una retenció del 7%).
 • Lloguers: si una associació té un local o un pis llogat (sempre i quan hi hagi un contracte de lloguer a una persona física), haurà de practicar una retenció sobre el lloguer que paga. El percentatge de retenció és del 19% (existeixen determinats casos on seria possible no tenir l’obligació de retenir).

En aquest sentit, caldrà organitzar-se bé perquè els pagaments ens surtin a compte havent calculat l’IRPF que haurem de retenir i ingressar a hisenda. En cas d’inspecció, l’administració tributària podria reclamar l’ingrés de totes les quantitats que s’haurien d’haver retingut.

Gestió de l’IRPF

El primer pas abans de gestionar l’IRPF, es donar-se d’alta d’aquest impost a través del model 036, un tràmit que es realitza de forma telemàtica.

Cal tenir present que l’IRPF és un impost que funciona pel mètode de l’autoliquidació: l’associació reté i ingressa trimestralment la quantitat total del què s’ha retingut i és l’administració tributària qui, si ho creu convenient, el comprova posteriorment.

Les obligacions de les associacions són les següents segons la naturalesa de les retencions:

 • Retencions del treball personal i activitats econòmiques:
  • Model 111, de l’1 al 20 d’abril, juliol, octubre i gener: pagar la totalitat de les retencions.
  • Model 190 (Resum anual), de l’1 al 31 de gener: declaració informativa on es presenten exactament totes les persones treballadores que se’ls ha hagut de practicar retenció, la quantitat exacta retinguda, el sou brut i en concepte de què.
 • Retencions en arrendament d’immobles:
  • Model 115, de l’1 al 20 d’abril, juliol, octubre i gener.
  • Model 180 (Resum anual), de l’1 al 31 de gener: declaració informativa on es presenten exactament totes les rendes per lloguer de locals, que se’ls ha hagut de practicar retenció, la quantitat exacta retinguda i en concepte de què.

Si durant un trimestre l’entitat no ha hagut de retenir IRPF perquè no hi ha hagut sou o arrendament, els models s’han de presentar a 0.

Altres recursos d’interès

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

Aquest article té una finalitat merament divulgativa sobre determinats aspectes fiscals. En aquest sentit, el present document comprèn informació i comentaris de caràcter general que no constitueixen un assessorament jurídic de cap mena. El CRAJ no assumeix cap compromís d’actualització o revisió del seu contingut ni de l’exactitud, veracitat o correcció de la informació. 

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.