Assegurances per a associacions

Temàtiques: Legalitat
Darrera actualització: 16 juliol 2021
Temps de lectura: 3 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

Aquest article forma part d’una sèrie d’articles sobre obligacions legals. Consulta la resta d’articles a ‘Obligacions legals de les associacions: tot el que cal saber’ (CRAJ). 

Les entitats sense ànim de lucre esteu obligades a cobrir diferents riscos mitjançant la contractació d’assegurances. Una assegurança no és més que un contracte pel qual una asseguradora es compromet a una prestació (generalment monetària) a canvi d’una prima, en el cas que es verifiqui l’ocurrència del fet assegurat.

L’assegurança permet afirmar la responsabilitat de la vostra entitat, garantint l’obligació legal i social que es derivi de la vostra activitat. En tot cas, el fet de tenir contractada una assegurança no us eximeix de la necessitat de tenir sempre control sobre la seguretat de les activitats que realitzeu.

Tipus d’assegurances

 • L’assegurança de responsabilitat civil té per objecte respondre per vosaltres de les obligacions derivades dels danys personals o materials que, per causa de la vostra activitat, puguin patir terceres persones.
 • L’assegurança d’accidents indemnitza les conseqüències per a la salut dels assegurats d’un fet accidental i involuntari. Les contingències habituals són la mort, els diferents graus d’invalidesa i les despeses mèdiques o farmacèutiques.
 • L’assegurança combinada de danys (coneguda també com a pòlissa de comerç, multirisc o amb altres denominacions) dona cobertura als riscos més habituals que afecten els béns: incendi, robatori, danys per fenòmens meteorològics, vandalisme, etc.

Obligatorietat de les assegurances

L’assegurança obligatòria per a totes les associacions és l’assegurança de responsabilitat civil, tal com determina el Codi Civil. La llei no determina les quantitats de cobertura mínima i aquestes dependran de l’àmbit d’actuació i del risc de l’activitat. Per tant, per saber les quantitats mínimes que heu d’establir, caldrà que consulteu les normatives específiques a què estigueu sotmeses.

També, per fer activitats a la via pública és un requisit tenir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la totalitat dels danys que puguin derivar-se de l’activitat. És recomanable que contacteu amb l’asseguradora per saber si l’actual assegurança us cobreix el tipus d’activitat a fer, i si no és el cas demanar una ampliació puntual per l’activitat en qüestió.

De la mateixa manera, la llei del voluntariat estableix que és obligatori disposar d’una assegurança de responsabilitat civil i d’accidents que cobreixi els riscos derivats de l’activitat que duen a terme les persones voluntàries i dels danys que, involuntàriament, poguessin causar a tercers per raó de la seva activitat.

Les obligacions relatives a l’assegurança d’accidents són força universals i també estan vinculades a les normatives que afecten l’àmbit de l’activitat. 

Finalment, les entitats també podeu contractar voluntàriament altres modalitats d’assegurances que vagin més enllà de les estrictament obligatòries, exercint una important labor de previsió en la gestió de l’entitat. Cal tenir present que poden concórrer responsabilitats econòmiques que seria pràcticament impossible de satisfer amb els propis recursos de l’entitat.

Aspectes que cal tenir en compte quan contracteu una assegurança

No només es tracta de disposar d’una cobertura legal, sinó que sigui efectiva i estigui adaptada a les necessitats de la vostra associació. Quan contracteu una assegurança, hi ha un seguit de característiques que heu de negociar i deixar establertes en funció de la cobertura que més convingui a la vostra entitat, com per exemple:

 • El període de vigència
 • Les persones assegurades
 • Les franges d’edat cobertes
 • Els límits d’indemnització assegurats
 • L’àmbit geogràfic de cobertura
 • El cost de l’assegurança, la prima
 • Si és o no una assegurança innominal (sense especificar noms)
 • La franquícia: És l’import mínim, o primer tram monetari, que en cas d’accident ha de pagar l’entitat assegurada. L’asseguradora es farà càrrec del segon tram o de la resta del cost de l’accident. El valor de la franquícia varia en funció de l’assegurança contractada i sovint no s’aplica.
 • I altres prestacions incloses

Companyies i entitats que ofereixen pòlisses

Tot seguit us deixem algunes companyies i entitats que ofereixen pòlisses d’assegurança i que us podran informar sobre quina és l’assegurança que millor s’adequa a la vostra associació i a les vostres activitats. Tingueu en compte que si esteu federades a alguna entitat de segon grau, podeu consultar a elles el tema de les assegurances.

*Podeu optar per la contractació d’una assegurança ètica i solidària (identificable amb el segell de qualitat EthSI) que faci una gestió ètica dels recursos que les associacions hi dipositeu.

Si teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, poseu-vos en contacte amb nosaltres o demaneu-nos un assessorament gratuït escrivint a info@crajbcn.cat, trucant al 93 265 52 17 o per Telegram o WhatsApp.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.