Voluntariat hospitalari i domiciliari a pacients i familiars de càncer hematològic

Descripció

El voluntariat que necessitem a l’associació es per fer acompanyament a pacients hematològics i familiars. Aquest acompanyament es realitza a hospitals de referència de Barcelona: Hospital de Sant Pau, Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital Clínic i Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona. A l’hospital Universitari del Sagrat Cor i al Clínic atenem les peticions de voluntariat hospitalari i a la resta d’hospitals l’acompanyament es a planta d’hematologia i a l’hospital de dia.

Habilitats necessàries

Busquem persones que vulguin dedicar unes hores del seu temps per estar acompanyat a persones que ho necessitin. Persones empàtiques, sociables, comunicatives, etc.

 Durada: 2 hores setmanals

 On: El voluntariat és als hospitals de Barcelona on tenim conveni de col·laboració o bé als domicilis.

Inscripció al voluntariat

Data

Divendres 30 setembre 2022
Realitzat!

Més informació

Llegir més
Totes les temàtiques

Organitzador

SiC - Suport i Companyia
Tel
644 298 413
Web
https://www.suporticompanyia.org/ca/
Inscriu-te!