Tècnic/a de Projectes – Solidaritat, Educació, Desenvolupament – SED

L’ONGD d’àmbit estatal Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED) requereix la incorporació d’una persona per realitzar les funcions de tècnic/a de projectes a la delegació de Catalunya, al carrer Vallespir, 162, a Barcelona.

Funcions
 • Elaboració, seguiment i avaluació dels projectes de desenvolupament.
 • Recepció, arxiu, estudi i síntesi dels projectes rebuts per les contraparts.
 • Recerca i seguiment de convocatòries públiques i privades per cofinançar projectes de desenvolupament i sensibilització a tot el territori nacional.
 • Participació en reunions amb organismes públics i privats, com a representant de SED.
 • Adaptació dels projectes per presentar-los a convocatòries de cofinançament i el seu posterior seguiment.
 • Col·laboració amb la Seu Central de SED en la gestió de projectes.
 • Atenció a les contraparts locals.
 • Altres tasques que se li assignin.
Perfil del candidat o candidata
 • Formació universitària superior.
 • Formació i experiència demostrable en la gestió de projectes de cooperació (Màster cooperació internacional).
 • Experiència en coordinació de campanyes, treball en xarxa i organització d’esdeveniments.
 • Bona capacitat comunicativa, oral i escrita.
 • Persona amb capacitats multidisciplinàries, molt autònoma i resolutiva.
 • Idiomes: anglès (imprescindible), francès.
Es valorarà
 • Capacitat per al treball en equip.
 • Experiència acreditada en l’elaboració i seguiment de projectes de desenvolupament.
 • Planificació i organització.
 • Elevat sentit de la responsabilitat.
 • Motivació i compromís a favor del Tercer Món i la Solidaritat Internacional.
 • Coneixement de l’ONGD SED.
 • Formació específica en drets humans i gènere. Coneixements específics sobre l’enfocament del marc lògic, la teoria del canvi, l’enfocament basat en gènere i drets humans.
 • Experiències de voluntariat amb SED o altres entitats.
 • Experiència treballant amb moviments socials i incidència política.
Condicions de l’oferta
 • Jornada completa.
 • Substitució aproximada de 6 mesos.
 • Salari segons barem intern de SED.
 • Incorporació prevista per a l’1 d’abril.
Sol·licituds

Les persones que desitgin accedir a aquest lloc de treball han d’enviar currículum per e-mail abans del 26 de març 2022 a sedcatalunyasecre@sed-ongd.org (Ref. Tècnic/a de Projectes).

Data

Dissabte 26 març 2022
Realitzat!
Totes les temàtiques