Tècnic/a d’emancipació – Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

El CNJC és la plataforma que aglutina les principals entitats juvenils de Catalunya. Un dels seus objectius principals és defensar els interessos i drets de les persones joves a través de la incidència política, la sensibilització social i la formació. El CNJC treballa en diferents àrees com són el foment de la participació i l’associacionisme, internacional i drets civils, creixement i suport associatiu i emancipació.
La tasca de la plaça d’emancipació és la de donar suport tècnic als projectes de la seva àrea, concretament a les temàtiques d’habitatge, salut mental, treball, educació, mobilitat i llengua catalana. A banda, també es dona suport tècnic a l’àmbit d’entitats sindicals.

Funcions generals
 • Coordinació i gestió de l’activitat i dels projectes d’emancipació del CNJC.
 • Seguiment de les polítiques d’habitatge, salut, treball, educació, mobilitat, renda bàsica universal i llengua catalana.
 • Disseny, execució tècnica, seguiment i avaluació dels projectes assignats.
 • Interlocució tècnica amb l’Administració i avaluació permanent de les polítiques de joventut.
 • Avaluació permanent de la realitat juvenil, especialment del moviment associatiu juvenil i la relacionada amb els programes de la plaça.
 • Coneixements en incidència política i social.
 • Suport en els espais de representació del CNJC relacionats en la plaça.
 • Suport a altres projectes i activitats del CNJC (formacions, trobades, òrgans de govern…).
 • Suport tècnic a l’àmbit d’entitats sindicals del CNJC (agenda de contactes, preparar reunions…).
Perfil requerit
 • Titulació universitària en ciències socials (ciències polítiques, dret, sociologia o similar) o coneixement elevat acreditat en l’àmbit social.
 • Flexibilitat horària.
 • Trajectòria o participació en organitzacions o moviments juvenils.
Competències necessàries
 • Coneixement de les institucions catalanes (Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya i ens municipals).
 • Experiència en disseny, gestió i avaluació de projectes.
 • Coneixements en formulació i eines de recerca social.
 • Nivell C de català o perfecte domini d’aquest.
 • Domini oral i escrit de l’anglès i el castellà.
 • Capacitat analítica i de redacció d’informes i posicionaments.
 • Coneixements informàtics (entorn Open Office, paquet Office, Internet…).
 • Coneixement del món associatiu juvenil i entitats de l’àmbit referent.
Es valorarà
 • Coneixements d’altres idiomes i nivell superior (D) de Català.
 • Ser menor de 30 anys.
Condicions del lloc de treball
 • Contractació indefinida amb jornada de 35 h setmanals.
 • Es requerirà flexibilitat horària per poder adaptar-se a l’horari associatiu.
 • Sou brut anual aproximat de 24.700 euros.
 • Lloc de treball: Barcelona, seu del CNJC (amb possibilitat de fins a tres dies de teletreball a la setmana).

Data límit recepció de CV: 15 de maig del 2022

Data prevista d’incorporació: principis de juny del 2022

Per formalitzar la candidatura és imprescindible que completis el següent formulari on també podràs adjuntar el CV + Carta de presentació.

Data

Diumenge 15 maig 2022
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Tel
933 683 080
Email
consell@cnjc.cat
Web
https://www.cnjc.cat/ca