Tècnic/a de dinamització (gestió d’espais del centre) – Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO)

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la següent convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a tècnic/a de dinamització que s’ocupi de la gestió d’espais del centre, amb l’objectiu de cobrir una baixa temporal en l’equip tècnic.

Funcions
 • Gestionar els espais de la Casa:
  (Responsable de l’àrea de gestió d’espais)

  • Gestionar el servei de cessió d’espais, canalització i gestió de demandes, elaboració de pressupostos, gestió de la facturació, coordinació dels serveis contractats, assignació de sales per garantir el bon funcionament dels tallers, de les cessions d’espais i de les activitats de la Casa. Confeccionar i distribuir la graella setmanal de l’ús de sales i espais.
  • Gestionar l’aplicatiu de cessió d’espais de Centres Cívics (configuració, llistats, reserves, calendaris, etc).
  • Coordinar-se amb les entitats allotjades i persones usuàries tot assegurant-se de l’aplicació dels protocols de l’equipament i dels associatius: recollir, canalitzar i cogestionar les propostes de persones usuàries, sòcies i d’entitats.
  • Atenció punt d’informació quan s’escaigui.
  • Avaluar i confeccionar els indicadors corresponents a l’àrea d’espais.
Altres funcions transversals
 • Suport a l’àrea de formació: desenvolupar les tasques administratives que corresponguin.
 • Implicació en el projecte de l’ACCO
 • Assistència a les reunions de l’equip tècnic i a les comissions que ho requereixen.
 • Col·laborar en l’atenció al públic i suport logístic al taulell, sobretot en períodes d’inscripcions, així com en la regidoria d’actes i activitats de la Casa.
 • Seguiment del pla estratègic: línies de programació, comunicació, gènere, sostenibilitat…
 • Vetllar pel bon ús i manteniment de les instal·lacions.
 • Garantir l’obertura i el tancament del centre segons horari.
Requisits
Indispensable
 • Formació: Estudis superiors relacionats.
 • Experiència en lloc similar.
 • Nivell C de català.
 • Experiència en gestió dels aplicatius de l’ICUB (Gestió d’espais, inscripció a activitats)
 • Experiència en gestió i coordinació d’equips de treball.
 • Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a les activitats programades.
 • Coneixement mínim d’informàtica, sistemes de so i il·luminació.
 • Certificació negativa per delictes de naturalesa sexual.
Es valorarà
 • Formació específica en l’àmbit de la dinamització sociocultural, la gestió cultural o l’educació social.
 • Experiència en iniciatives promogudes des del tercer sector i/o de gestió ciutadana.
 • Coneixement del territori i del teixit associatiu de Sarrià.
 • Coneixement de la realitat i l’oferta sociocultural del barri de Sarrià i de la ciutat.
 • Capacitat d’iniciativa i de treball en equip.
 • Vinculació o coneixement del projecte de gestió de la Casa Orlandai.
Condicions generals
 • Tipus de contracte: contracte de substitució per cobrir una baixa temporal, amb un període de prova de 2 mesos.
 • Jornada parcial: 25 hores setmanals.
 • Horari de referència: Dilluns, dimecres i divendres en torn de matí; dimarts i dijous en torn de tarda. Dies festius segons horari i calendari associatiu i d’activitats.
 • Retribució: 14.317,36 € bruts anuals (25 h/set)
 • Categoria: Grup II, Tècnic de gestió nivell A del Conveni del Lleure Socioeducatiu de Catalunya
 • Data d’incorporació: 27 de desembre
 • Lloc de treball: C.C.Casa Orlandai C/Jaume Piquet 23. 08017 Barcelona.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària. El programa cultural inclou algunes activitats en horari nocturn i en dies festius.
Presentació de sol·licituds

És requeriment obligatori que les persones interessades en participar en aquesta convocatòria omplin el formulari que es troba al web de Casa Orlandai: https://casaorlandai.cat/lassociacio/convocatories/

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, els candidats hauran d’adjuntar al formulari la documentació que se sol·licita en el següent format:

 • Una primera pàgina de carta de presentació i explicant les motivacions i perquè es considera candidat/a òptim/a per aquesta convocatòria.
 • El currículum de (màxim) una pàgina.
 • Format: La carta i el CV hauran de tenir format PDF.

Les candidatures que no segueixin aquest canal de presentació (web de Casa Orlandai) i no compleixin amb aquests requisits no seran incloses en el procés de selecció. La persona seleccionada haurà de presentar originals que acreditin els mèrits descrits al currículum.

Per qualsevol dubte o aclariment durant el procés, podeu fer-ho per correu electrònic, adreceu-vos a rrhh@casaorlandai.cat

No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 28/11/2021 a les 23:59 hores.

Consulta aquí les bases de la convocatòria

Data

Diumenge 28 novembre 2021
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Casa Orlandai
Tel
932 524 262
Email
info@casaorlandai.cat
Web
https://casaorlandai.cat/