Subvencions a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya

Convoca
Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat
Termini de presentació

21/12/2022

Descripció

Subvencions per a associacions, fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental, per als anys 2023, 2024 i 2025, per promoure l’aprenentatge servei de l’àmbit socioambiental als centres educatius de Catalunya.

El tercer sector ambiental de Catalunya està format per les organitzacions de titularitat privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió principal de les quals està vinculada amb la protecció i millora ambiental i a la sostenibilitat.

Per optar a les subvencions, les persones jurídiques esmentades han de tenir la seu o una delegació a Catalunya, exercir-hi la seva activitat, i cal que en els estatuts consti que tenen com a finalitat principal la protecció i millora del medi.

Bases

Data

Dimecres 21 desembre 2022
Realitzat!

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques