Subvencions per a projectes de defensa, foment i divulgació dels drets civils i polítics de la Direcció General per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans, 2022

Convoca

Generalitat de Catalunya – Departament d’Igualtat i Feminismes

Termini de presentació

12/10/2022

Descripció

Destinades al desenvolupament de projectes que responguin a la millora i defensa dels drets civils i polítics, descrits al Pacte internacional dels drets civils i polítics, amb implantació i desenvolupament prioritari a Catalunya, que incorporin actuacions, com a mínim, d’una de les dimensions entre les de sensibilització, educació i formació, recerca, mobilització i incidència, i acompanyament.

Els projectes han d’integrar, com a mínim, una de les cinc dimensions/línies següents:

  • c.1. Sensibilització en drets civils i polítics: són accions inicials i a curt termini que permeten despertar la consciència crítica i les pràctiques solidàries de la ciutadania i fan visibles els efectes de les desigualtats i les vulneracions de drets. Són el punt de partida per avançar en un procés d’anàlisi profunda, crític, compromès i transformador de les desigualtats existents i les vulneracions de drets, així com de les causes que les provoquen.
  • c.2. Educació i formació en drets civils i polítics: són processos a mitjà o llarg termini per a l’enfortiment de capacitats pel que fa a continguts conceptuals, habilitats i valors, orientats a la materialització dels drets civils i polítics i els drets humans, en general. Aquests continguts han de permetre aprofundir en el coneixement de les causes i les conseqüències de les vulneracions de drets i les propostes de transformació d’aquestes.
  • c.3. Recerca sobre drets civils i polítics: són accions que s’orienten a la cerca d’informació sobre l’estat actual dels drets civils i polítics i a l’anàlisi en profunditat de les causes estructurals que provoquen la vulneració d’aquests drets. És un àmbit clau per generar coneixement i promoure la innovació.
  • c.4. Mobilització i incidència sobre drets civils i polítics: són estratègies que tenen en compte el conjunt d’accions d’informació, interlocució, pressió i/o denúncia dirigides a transformar l’agenda de les polítiques públiques o dels espais de presa de decisions.
  • c.5. Acompanyament als drets civils i polítics: són accions encaminades a fer el seguiment de les possibles vulneracions d’aquests drets i donar suport a les persones i col·lectius que n’han pogut ser víctimes.
Bases

Data

Dimecres 12 octubre 2022
Realitzat!

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques