Subvencions a entitats de l’àmbit de les polítiques del Departament d’Igualtat i Feminismes, 2022

Convoca

Generalitat de Catalunya – Departament d’Igualtat i Feminismes

Termini de presentació

10/10/2022

Descripció

Adreçades a activitats dels àmbits de la democratització de les cures, noves formes d’organització del temps i equitat en els treballs; prevenció i suport per a l’erradicació de les violències masclistes; prevenció de l’LGBTI-fòbia i atenció i acompanyament a les persones LGBTI+; promoció dels drets humans, i igualtat de tracte i no-discriminació, i igualtat de drets, reconeixement, oportunitats i participació en l’àmbit de les migracions i l’antiracisme.

Bases

Data

Dilluns 10 octubre 2022
Realitzat!

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques