Subvencions per al control i la gestió de la població de les colònies de gats de la ciutat

Convoca
Ajuntament de Barcelona – Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
Termini de presentació

06/02/2023

Descripció

Una Comissió de Valoració tindrà en compte i valorarà amb una puntuació màxima de 100 punts, el projecte presentat, el grau d’arrelament i experiència en la zona on es proposa actuar amb la població de gats, així com la xarxa de voluntariat que puguin acreditar i que estigui disponible per atendre les colònies. També es valoraran les accions de promoció de la convivència entre espècies i de biodiversitat que pugui dur a terme l’entitat.

L’àmbit de la convocatòria es divideix en onze zones territorials de la ciutat de Barcelona (els deu districtes i la Zona Franca). Les entitats interessades estan obligades a participar, com a mínim, en dues zones i hauran de presentar un projecte per cadascuna de les zones a les que vulguin optar. Els conceptes que poden ser objecte de subvenció inclouen despeses vinculades no només a les esterilitzacions sinó a la cura general del bon estat de la colònia i de  l’entorn.

Són les següents:

1) Amb relació a les activitats d’esterilització de gats

 1. a) Esterilitzacions (factures veterinàries d’esterilitzacions quirúrgiques)
 2. b) Menjar específic per facilitar la captura
 3. c) Cures derivades de l’esterilització (factures veterinàries)
 4. d) Material de captura (gàbies)

2) Despeses veterinàries bàsiques i urgents

 1. a) Desparasitacions
 2. b) Vacunacions
 3. c) Visites i Cirurgia per processos que comprometin greument la salut de l’animal

3) Cura de l’entorn i infraestructures de les colònies

 1. a) Alimentació (pinso)
 2. b) Habitacles pels gats
 3. c) Materials per la colònia; abeurador, menjadors i similars
 4. d) Manteniment i neteja dels punts d’alimentació i colònies

4) Despeses relatives al trasllat de gats en cas de la clausura d’una colònia, trasllats entre  colònies o per visites veterinàries

Bases

Data

Dilluns 6 febrer 2023
Realitzat!

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques