Subvencions a activitats per facilitar la inclusió d’infants a les activitats de lleure educatiu de base voluntària, 2022

Convoca
Ajuntament de Barcelona
Termini de presentació

16/05/2022

Descripció

Adreçades a projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure que fomentin la inclusió d’infants a les activitats, dutes a terme per entitats de base voluntària.

Els projectes objecte de subvenció hauran de tenir com finalitat:

a. Potenciar l’accés dels infants, especialment d’aquells procedents de famílies en situació de vulnerabilitat, a les activitats de lleure.

b. Promoure l’associacionisme infantil i juvenil de base voluntària.

c. Potenciar el treball en xarxa donant suport a les associacions juvenils inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.

d. Millorar l’eficàcia i eficiència en la gestió i ús dels recursos destinats a les entitats de base voluntària especialitzades en el lleure.

e. Afavorir la cohesió i inclusió social a partir de l’accés universal al lleure.

f. Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves en l’àmbit de l’associacionisme infantil i juvenil.

Bases

Data

Dilluns 16 maig 2022
Realitzat!

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques