Psicòleg/a Zona de Barcelona i Rodalies – Associació Catalana Síndrome X Fràgil

L’Associació Catalana Síndrome X Fràgil és una entitat formada per famílies amb fills/es diagnosticats amb la Síndrome X Fràgil. Tot i estar considerada una malaltia minoritària, és la primera causa de diversitat funcional intel·lectual hereditària.

Es cerca un professional psicòleg/a autònom per desenvolupar a Barcelona i rodalies, el Programa d’Atenció a la Infància (PAI), orientat a nens i nenes entre 6 i 12 anys, que pretén fomentar les capacitats cognitives (atenció, memòria, funcions executives…) per realitzar activitats més complexes i, el Programa d’Autodeterminació (PdA), el qual vetlla per l’autonomia dels joves majors de 13 anys al seu entorn natural. Més informació.

La persona contractada realitzarà un còmput de 27 sessions individuals amb cada infant d’1 h (Programa PAI), i d’1,5 hores cadascuna (Programa PDA), de setembre de 2022 a juny de 2023 (ambdós inclosos). Assistència a l’àrea de residència de cada participant. Atenció individual a Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels, Mataró, Arenys de Mar i Valldoreix.

HORARI. Dimecres de 14:30 h a 19:30 h / Dijous de 13:30 h – 18:00 h.

1 DISSABTE AL MES (4 h, HORARI DE MATÍ)

En funció de l’experiència dels professionals i disponibilitat, l’entitat oferirà la participació en altres programes de l’entitat.

Funcions
 • Dissenyar, implementar i avaluar els objectius anuals a treballar amb cada participant per estimular les seves capacitats cognitives al programa PAI, i afavorir la seva autonomia, al programa PDA.
 • Elaborar material socioeducatiu adequat a les necessitats i potencialitats dels destinataris.
 • Elaborar informes de seguiment.
 • Planificar les sessions individuals d’aquest programa.
 • Comunicar a les famílies periòdicament el desenvolupament de les sessions i les observacions realitzades en aquestes.
 • Organitzar una reunió amb els referents educatius del E.O/CEE/CTO on participen els destinataris del programa.
Perfil/requisits
Imprescindible
 • Grau universitari en psicologia o equivalent.
 • Experiència demostrable amb el col·lectiu de diversitat funcional intel·lectual.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.
 • Persona empàtica, amb capacitat d’escolta i autocontrol, pacient, assertiva, flexible en el tracte i metodològica.
 • Capacitat de comunicació i facilitat per adaptar-se a cada tipus de persona amb la qual treballa.
 • Disposar del certificat d’antecedents de delictes sexuals negatiu.
Valorable
 • Domini de les TIC i el paquet Office.
 • Experiència al teixit associatiu.
 • Viure a la zona de Barcelona.
Oferim
 • Si La persona està donada d’alta en el règim d’autònom, s’ofereix remuneració mensual en funció del nombre de sessions (35 €/sessió/h –PAI i 40 €/sessió/1,5h- PDA-). Elaboració d’informes de seguiment i material inclòs. Altres activitats extraordinàries (entrevista amb família/escola, informes…) es remuneraran a part.
 • Si la persona està en règim assalariat, sou en funció del conveni de l’entitat (codi de conveni núm. 79002795012009).
 • En ambdues modalitats, l’associació ofereix una remuneració fixa de 50-€/mes pel desplaçament.
 • Formació inicial en la Síndrome X Fràgil
 • Orientació i suport a la planificació de les sessions, assessorament en l’elaboració d’activitats.
 • Possibilitat d’ampliació de participants en funció de la demanda.
 • Possibilitat de participar en altres programes de l’entitat.
​​Altra informació d’interès
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o especifiques.
 • Només s’acceptaran CV enviat per correu electrònic.
 • Només es donarà resposta a les persones entrevistades.

Localització: Espanya/Catalunya/Barcelona
Data límit d’inscripció: 23 de setembre 2022
Data d’inici: 19 de setembre de 2022
Enviar CV a: gerencia@xfragil.cat assumpte: Psicòleg/a Barcelona
No de vacants: 1

Data

Divendres 23 setembre 2022
Realitzat!

Més informació

Llegir més
Totes les temàtiques

Organitzador

Associació Catalana Síndrome X Fràgil
Tel
639 853 254
Email
gerencia@xfragil.cat
Web
https://www.xfragil.cat/
Inscriu-te!