Professional de suport – Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya

Ref.: 2021-03- SERVEI DE MEDIACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA ADREÇADA A LES FAMÍLIES GITANES EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL.

La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, és una organització sense ànim de lucre que aglutina associacions gitanes de tota Catalunya. És l’entitat més representativa de l’associacionisme gitano en la societat catalana i es va crear amb l’objectiu de defensar i promoure els drets i la cultura del Poble Gitano de Catalunya.

Com a entitat integradora d’una gran part de les associacions que configuren l’actual moviment associatiu gitano de Catalunya, manté relacions continuades amb institucions públiques i privades del territori català.

Descripció

Professional de suport per a la prestació de serveis de mediació i intervenció socioeducativa i d’acompanyament en la inserció social i en l’accés i el manteniment de l’habitatge, de famílies gitanes amb dificultats per accedir i mantenir l’habitatge i/o que tenen conflictes amb els veïns de la ciutat de Lleida.

Funcions
 • Ajudar les famílies a acomplir amb els objectius marcats en els plans de treball.
 • Vetllar per a que els ingressos de les famílies es dediquin al pagament de l’habitatge, els subministraments i la cobertura de les necessitats bàsiques.
 • Potenciar les habilitats personals i socials que permetin assumir responsabilitats, d’auto-cura, relació amb l’entorn, etc.. relacionades amb la vida diària, utilitzant la intervenció individualitzada al propi domicili i el treball en grup.
 • Capacitar les famílies per a fer un ús adient de les instal·lacions dels habitatges, tant les privatives com les comunitàries i fer-ne el corresponent seguiment a domicili.
 • Acompanyar les famílies en el procés d’incorporació als habitatges i mediar en la resolució dels conflictes que es puguin generar amb el veïnatge .
 • Vetllar per l’ús respectuós dels espais públics i establir mecanismes de correcció en el moment que detectin possibles disfuncions.
 • Impulsar, donar suport i acompanyar les persones i/o famílies en els processos d’inclusió social i/o laboral.
 • Vetllar pel correcte seguiment mèdic i escolar dels menors.
 • Oferir a les famílies referents gitanos positius.
 • Registrar les actuacions realitzades.
Requisits
 • Formació mínima de Batxillerat o Formació professional de grau superior, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Experiència en treball de camp amb Població Gitana.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Habilitats socials per al treball amb població en situació de de risc social.
 • Coneixement de la història i cultura del Poble Gitano.
 • Coneixements informàtics.
 • Disponibilitat per viatjar.
 • Flexibilitat horària (puntualment)
 • Vehicle propi.
Competències transversals
 • Capacitat en la gestió de conflictes.
 • Habilitats socials per a la mediació social.
 • Capacitat de treball en equip.
S’ofereix
 • Incorporació immediata.
 • Jornada de 37,5 h/setmanals.
 • Horari: A convenir.
 • Sou brut anual: 18.095,14 € bruts anuals. (12 pagues)
Termini i recepció de CV

Data límit: 17 de desembre. Enviar a l’adreça g.grau@fagic.org

Data

Divendres 17 desembre 2021
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya
Tel
933 051 071
Email
info@fagic.org
Web
http://www.fagic.org/