Subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l’àmbit del patrimoni cultural

Convoca

Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

Termini de presentació

12/04/2023

Descripció

ón subvencions per promoure projectes d’activitats que, amb continuïtat durant l’any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en l’àmbit del patrimoni cultural.

La finalitat és donar suport a les associacions, als col·legis professionals, i a les acadèmies dels sectors del patrimoni arquitectònic, arqueològic, paleontològic, museístic i arxivístic, per a projectes d’activitats que tenen com a finalitat la millora professional dels seus associats o col·legiats, i dels professionals dels sectors esmentats.

Queden excloses d’aquestes bases les iniciatives següents:  

  • a) Les impulsades per entitats públiques i objecte de gestió indirecta per entitats privades. Això no obstant, són subvencionables les activitats fetes en centres de titularitat pública i impulsades per entitats privades a risc i perill.
  • b) Les que tinguin finalitat comercial i les vinculades a la indústria cultural.
  • c) Les que no es dediquin als sectors del patrimoni arquitectònic, arqueològic, paleontològic, museístic, arxivístic, ni a l’inventari del patrimoni cultural.

Només es poden imputar despeses de l’any 2023.

Bases

Data

Dimecres 12 abril 2023
Realitzat!

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques