Monitors/es i directors/es per a la dinamització d’activitats per a adolescents i joves al districte de Nou Barris

La Fundació Escolta Josep Carol obre convocatòria de places per a la dinamització d’activitats per adolescents i joves als barris de Turó de la Peira, can peguera i prosperitat, del districte de Nou Barris.

Descripció del lloc de treball

Les persones contractades s’encarregaran principalment de:

 • Vetllar pel bon funcionament de projecte i assoliment dels objectius proposats en cadascuna de les activitats.
 • Informar, promoure l’activitat i resoldre dubtes entre els agents comunitaris susceptibles de derivar adolescents i joves (Serveis Socials, Centres Oberts, Casals Infantils, entitats socials i de lleure, etc.) així com entre els i les pròpies joves que mostrin interès en participar-hi.
 • Esdevenir persones de referència per als i les adolescents i joves en el desenvolupament de les activitats.
 • Gestionar de les incidències que es puguin produir en el marc del desenvolupament del casal.
 • Elaborar els informes periòdics i la memòria final del projecte
 • Desenvolupar, en cas que sigui necessari, el protocol de gestió de casos COVID-19 d’acord amb les mesures sanitàries vigents en el moment de desenvolupament del projecte.
 • Vetllar pel compliment dels protocols higiènics i sanitaris que estableixin les autoritats sanitàries en relació a la COVID-19.
 • Promoure la generació d’espais de confiança i coneixença entre les persones participants
Requisits
 • Diploma de Monitor/a o Director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
 • Capacitat per la resolució de conflictes.
 • Bon nivell de català i castellà parlat i escrit.
 • Tenir expedit i en vigor el certificat de delictes sexuals
 • Experiència com a monitor/a i director/a en activitats similars.
 • Capacitat comunicativa i de relació interpersonal.
 • Experiència de treball amb joves
S’ofereix
 • Jornada parcial de tarda, 20 hores setmanals (de dilluns a divendres)
 • Contracte laboral d’obra i servei de l’1 fins el 26 de setembre
 • Retribució segons 3r Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya + 10% d’augment

Els/les interessats/des hauran d’enviar el seu currículum al correu coordinacioserveis@josepcarol.cat

La data límit per respondre serà el 10 de setembre de 2021.

Data

Diumenge 8 agost 2021
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Fundació Escolta Josep Carol
Tel
932 689 111
Email
coordinacioserveis@josepcarol.cat
Web
https://www.josepcarol.cat/