Mentors i mentores voluntàries – Punt de Referència

Punt de Referència és una entitat catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir acompanyament i suport als nois i noies que surten dels centres de protecció de menors i han d’emprendre la seva vida adulta.

Busquem voluntariat que vulgui esdevenir mentor d’un o una jove extutelada, per acompanyar-la en el seu procés d’emancipació. L’objectiu del projecte és construir una relació de confiança amb el o la jove, donar-li suport en accions quotidianes de l’emancipació, oferir-li un suport emocional en el seu procés d’emancipació i potenciar la millora de les seves competències socials, emocionals, formatives i laboral.

El voluntariat rebrà formació, assessorament i acompanyament professional en la seva tasca.

Funcions
Objectius
 • Construir una relació de confiança amb el o la jove.
 • Donar suport en accions quotidianes de l’emancipació dels i les joves.
 • Oferir un suport emocional en el seu procés d’emancipació.
 • Potenciar les competències socials i emocionals i la xarxa social dels i les joves.
Tasca
 • Trobades setmanals durant un mínim de 10 mesos amb el o la jove.
 • Assistir a les sessions grupals de formació prèvies a l’assignació del jove i a les sessions de seguiment mensuals.
Disponibilitat requerida
 • 10 h de formació inicial de voluntariat en mentoria (forma part del Pla de Voluntariat de Catalunya, certificat per la DGACC, Generalitat de Catalunya)
 • 2 hores de trobada presencial amb el jove, en horari flexible segons disponibilitat del voluntari/ària i el/la jove, 1 cop la setmana.
 • 2 hores de seguiment grupal mensuals al llarg de la relació amb el o la jove.
Requisits

Busquem persones que vulguin viure l’experiència d’acompanyar el procés de creixement d’un noi o noia que s’esforça per tirar endavant;

 • Entre 30-65 anys.
 • Empàtiques i dinàmiques.
 • Amb empenta i habilitats comunicatives.
 • Amb disponibilitat i estabilitat emocional.
 • Amb un nivell alt de domini del català i castellà, i coneixement del territori.
 • Disposades a escoltar, orientar i donar suport a un jove.
 • Residents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, o bé a poblacions del Baix Maresme o a Mataró.

Data

Dijous 10 novembre 2022
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Punt de Referència
Tel
933 297 428
Email
info@puntdereferencia.org
Web
http://www.puntdereferencia.org/