Subvencions per dur a terme activitats per facilitar la inclusió d’infants a les activitats de lleure educatiu de base voluntària, any 2023

Convoca

Ajuntament de Barcelona – Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

Termini de presentació

05/04/2023

Descripció

Aquestes subvencions hauran de permetre la realització d’activitats que garanteixin un associacionisme educatiu accessible, participatiu i inclusiu per a tots els infants de la ciutat. Per això els projectes a subvencionar hauran de tenir com finalitat:

  1. Potenciar l’accés dels infants, especialment d’aquells procedents de famílies en situació de vulnerabilitat, a les activitats de lleure.
  2. Promoure l’associacionisme infantil i juvenil de base voluntària.
  3. Potenciar el treball en xarxa donant suport a les associacions juvenils inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.
  4. Millorar l’eficàcia i eficiència en la gestió i ús dels recursos destinats a les entitats de base voluntària especialitzades en el lleure.
  5. Afavorir la cohesió i inclusió social a partir de l’accés universal al lleure.
  6. Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves en l’àmbit de l’associacionisme infantil i juvenil.
Bases

Data

Dimecres 5 abril 2023
Realitzat!

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques