Gestió d’una associació d’utilitat pública i dinamització de la base – EICASCANTIC

Respondre el formulari fins el 26-09-2021

L’Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic (Eicascantic) és una associació sense ànim de lucre emmarcada en l’àmbit social i comunitari que fa de l’acollida, la mediació, la formació i la dinamització de la participació associativa i ciutadana elements claus per a afavorir la inclusió sociolaboral de la població jove i adulta, sense fer diferències d’edat, gènere, origen o nivell econòmic.

Busquem una persona que s’incorpori a l’equip tècnic assumint tasques pròpies de la gestió de la mateixa, amb el suport d’una persona en pràctiques i l’administrativa de l’entitat, així com derivades del projecte de participació, encarregada de dinamitzar la base i l’activitat comunitària. El treball es desenvolupa en un entorn de treball en equip i aprenentatge continuat.

Funcions a desenvolupar
Dins l’àmbit de la gestió
 • Control i seguiment de  les diferents fases dels processos de gestió de finançament públic i privat (informes de seguiment, memòries, elaboració de sol·licituds, reformulacions, requeriments, justificacions), amb el suport d’una persona en pràctiques
 • Recerca de noves vies de finançament públic: fons estatals i europeus
 • Elaboració del pressupost de l’entitat i seguiment de la tresoreria
 • Coordinació amb la gestoria per al seguiment comptable i la presentació de documents fiscals
 • Suport en l’elaboració de materials diversos necessaris per a la presentació a convocatòries de finançament i redacció de documents generals de l’entitat (CV, informes, memòries, justificacions econòmiques, narratives)
 • Execució dels processos intrínsecs al funcionament de l’associació: assegurances, certificats, convenis, préstecs, comptes bancaris
 • Sistematització d’informació relativa al funcionament de l’estructura i l’equipament de la seu de l’entitat
 • Gestió de les contractacions i canvis contractuals en coordinació amb la gestoria
 • Elaboració del calendari laboral de l’entitat, seguiment de vacances i dies lliures de l’equip tècnic
 • Gestions i consultes relacionades la prevenció de riscos laborals, mesures sanitàries i de protecció de dades
 • Interlocució amb institucions, administració pública i mitjans de comunicació, de forma coordinada amb les responsables de projectes
 Dins l’àmbit de la participació
 • Presentació i justificació del projecte “Construïm Participació” en diferents convocatòries de subvencions públiques
 • Revisió i reformulació del projecte d’acord amb el resultat dels processos duts a terme per l’equip tècnic i la junta el 2021
 • Revisió del pla de voluntariat de l’entitat
 • Organització d’actuacions pròpies d’Eicascantic en el marc d’esdeveniments de caràcter comunitari: cinema a la fresca, Festa Major
 • Organització d’esdeveniments vinculats a la base social, alguns de forma rotativa amb la resta de l’equip: formacions de voluntariat, sessions informatives, assemblees, reunions amb la junta directiva, sessions de cures de l’equip tècnic, sopars de cohesió…
 • Creació d’una comissió de participació mixta, formada per equip tècnic, junta i voluntariat, encarregada de dinamitzar la base social
 • Participar en la Federació per la Gestió Comunitària del Casc Antic i la gestió del casal de barri Pou de la Figuera
 • Enfortir el vincle amb agents públics i privats del barri per al desenvolupament de projectes comunitaris
 • Gestió de bases de dades de persones (CRM), conjuntament amb la resta de l’equip
 • Gestió i coordinació dels canals de comunicació de l’entitat (web, XXSS, mailing, cartellera, butlletí, whatsapp), conjuntament amb la resta de l’equip
Perfil
 • Estudis superiors en ciències econòmiques, administració d’empreses, educació, acció social o similars
 • Experiència i/o trajectòria associativa o en el tercer sector
 • Experiència mínima d’1 any en gestió de subvencions públiques
 • Nivell alt en eines ofimàtiques (especialment excel)
 • Nivell alt de català, castellà i anglès
Es valorarà
 • Experiència laboral en gestió d’entitats
 • Experiència de treball en processos participatius, voluntariat o dinamització de persones
 • Experiència personal en forma de voluntariat
 • Formació específica en les tasques descrites
 • Vincle previ amb Eicascantic
 • Coneixements en l’àmbit de les cures i mirada feminista
 • Coneixement d’eines web: wordpress, mailchimp, sinergia CRM
Competències
Específiques del lloc de treball
 • Capacitat resolutiva
 • Orientació a l’organització horitzontal i el treball en equip
 • Proactivitat, visió estratègica i capacitat d’innovació
 • Organització i planificació
 • Habilitats comunicatives
Transversals a l’entitat
 • Autonomia i responsabilitat
 • Elevada capacitat d’organització personal
 • Orientació a la persona i a la qualitat
 • Flexibilitat per l’assumpció de tasques i funcions diverses relacionades amb l’àmbit de treball
 • Capacitat, motivació, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat
 • Capacitat de comunicació, empatia i interacció positiva amb les persones
Condicions

Data d’incorporació: 13 d’octubre 2021

Jornada laboral: 30h setmanals, horari a acordar (principalment de matins amb flexibilitat per a reunions i esdeveniments puntuals)

Sou brut (amb el prorrateig de les pagues): segons conveni d’acció social – 1340 € bruts mensuals (30 h/12 pagues)

Termini de lliurament del currículum vitae: 26 de setembre

Procés de selecció: omplir aquest enllaç (caldrà adjuntar CV actualitzat). Només considerarem CVs de persones que ens facin arribar mitjançant el formulari

Data

Diumenge 26 setembre 2021
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Espai d'inclusió i formació Casc Antic
Tel
932 684 943
Email
formacio@eicascantic.org
Web
http://www.eicascantic.org/ca/