Educador/a social – Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya

Ref.: 2021-03- SERVEI DE MEDIACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA ADREÇADA A LES FAMÍLIES GITANES EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL.

La Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, és una organització sense ànim de lucre que aglutina associacions gitanes de tota Catalunya. És l’entitat més representativa de l’associacionisme gitano en la societat catalana i es va crear amb l’objectiu de defensar i promoure els drets i la cultura del Poble Gitano de Catalunya.

Com a entitat integradora d’una gran part de les associacions que configuren l’actual moviment associatiu gitano de Catalunya, manté relacions continuades amb institucions públiques i privades del territori català.

Descripció

Educador/a social amb títol de grau o habilitació professional emesa pel Col·legi Professional, preferiblement d’ètnia gitana per a la prestació de serveis de mediació i intervenció socioeducativa i d’acompanyament en la inserció social i en l’accés i el manteniment de l’habitatge, de famílies gitanes amb dificultats per accedir i mantenir l’habitatge i/o que tenen conflictes amb els veïns de la ciutat de Lleida.

Funcions
 • Elaborar el projecte d’intervenció general on es concretin les intervencions a nivell grupal i comunitari que s’han de realitzar i les línies d’intervenció individual i familiar.
 • Organitzar i sistematitzar la recollida d’informació per part dels membres de l’equip.
 • Coordinar la intervenció dels professionals adscrits al contracte.
 • Coordinar la intervenció amb els serveis socials municipals.
 • Elaborar conjuntament amb la família i en col·laboració amb els serveis socials, un pla d’intervenció per a cada nucli on es concretin els objectius a assolir i els recursos a emprar.
 • Registrar les intervencions realitzades.
 • Avaluar els plans de treball familiars.
 • Dur a terme l’avaluació quantitativa i qualitativa del projecte.
Requisits
 • Títol de grau o habilitació professional emesa pel Col·legi Professional.
 • Experiència en treball de camp amb Població Gitana.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements bàsics en la redacció, implementació i avaluació de projectes.
 • Habilitats socials per al treball amb població en situació de de risc social.
 • Coneixement de la història i cultura del Poble Gitano.
 • Coneixements informàtics.
 • Disponibilitat per viatjar.
 • Flexibilitat horària (puntualment)
 • Vehicle propi.
Competències transversals
 • Capacitat en la gestió alternativa de conflictes.
 • Habilitats socials per a la mediació social.
 • Capacitat de treball en equip.
S’ofereix
 • Incorporació immediata.
 • Jornada de 37,5 h/setmanals.
 • Horari: A convenir.
 • Sou brut anual: 21.021,91 € bruts anuals (12 pagues)

Termini i recepció de CV

Data límit: 17 de desembre del 2021. Enviar a l’adreça g.grau@fagic.org

Data

Divendres 17 desembre 2021
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya
Tel
933 051 071
Email
info@fagic.org
Web
http://www.fagic.org/